Ilmastostrategian toteuttaminen vaatii yhteistyötä

Ilmastonmuutokseen varautumisessa tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken, pohditaan Pohjanmaalla työstettävässä ilmastostrategiatyössä. Lisäksi rahoituksen hakemiseen ilmastonmuutokseen liittyvissä projekteissa ei löydy osaamista yrityksistä.

luonto
Jätebunkkeri.
Anna Wikman / Yle

Ilmastonmuutokseen varautumisessa olisi tärkeää tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Parhaillaan tekeillä olevassa Pohjanmaan ilmastostrategiatyössä on todettu, että esimerkiksi yhden firman jäte voi olla toisen firman raaka-ainetta.

Yhteistyön pitäisi kehittyä niin, että koulutusala, elinkeinoelämä ja viranomaiset olisivat tiiviimmin tekemisissä toistensa kanssa ilmastokysymyksissä.

– Esimerkiksi korkeakoulujen yhteinen Technobotnia Vaasan kampusalueella on hyvä esimerkki yhteistyöstä, toteaa kaavoitusinsinööri Ann-Katrin Pensar Pohjanmaan liitosta.

Pohjanmaan liiton vetämässä strategiatyössä on myös todettu, että ilmastonmuutokseen liittyviin projekteihin ei osata yrityksissä hakea rahoitusta, vaikka mahdollisuuksia tähän olisi. Strategiaa on tähän mennessä käsitelty kuudessa eri teemaryhmässä, joita ovat olleet energia, asuminen ja rakentaminen, liikenne, jätehuolto, maa- ja metsätalous sekä teollisuus.

Ilmastostrategiatyössä tähän mennessä nousseisiin kysymyksiin ja haasteisiin mietitään keskiviikkona ratkaisuja ja toimenpiteitä seminaarissa Vaasassa. Ilmastostrategian on määrä valmistua ensi keväänä ja edetä siitä kuntien luottamuselinten käsiteltäväksi. Lausuntoja pyydetään muun muassa viranomaisilta ja järjestöiltä.