Poliittiset nuorisojärjestöt yksimielisiä: "Tuki jaettava toiminnan perusteella, ei mielipiteiden"

Opetus- ja kulttuuriministeriö perusteli perussuomalaisten nuorten tekemän valtionavun oikaisupyynnön hylkäystä järjestön monikulttuurisuuden vastaisuudella.

Kotimaa
Susanna Koski, Joona Räsänen, Simo Elo ja Marja Sannikka.
Ylen aamu-tv:ssä vierailleet poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat olivat sitä mieltä, että nuorisojärjestöjen avustuspäätösten pitää pohjautua toiminnan laajuuteen ja kattavuuteen, ei esimerkiksi monikulttuurisuusnäkemykseen. Haastateltavina olivat demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen, kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski ja perussuomalaisten nuorten Simon Elo.

Ylen aamu-tv:ssä vierailleet poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat olivat sitä mieltä, että nuorisojärjestöjen avustuspäätösten pitää pohjautua toiminnan laatuun ja laajuuteen, ei esimerkiksi monikulttuurisuusnäkemykseen.

– Minun mielestä on selkeää, että avustusarvioinnit pitää tehdä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden pohjalta, ei niinkään yksittäisten poliittisten mielipiteiden perusteella. Kyllä jokaisella järjestöllä on sananvapaus ajaa sellaista poliittista mielipidettä kuin itse haluaa. En olisi lähtenyt samasta olettamuksesta kuin ministeriön virkamiehet ovat lähteneet, totesi Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen.

– Ei tämä ollut tietenkään hyvä peruste. On hyvä kuitenkin muistaa, että tukea arvioidaan myös muillakin perusteilla kuin näillä yksittäisillä kirjauksilla, sanoi Kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski.

Koski oli myös sitä mieltä, että koko avustusjärjestelmää pitäisi muuttaa, ja poliittisten nuorisojärjestöjen tuet pitäisi jakaa kansanedustajien lukumäärän perusteella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö perusteli perussuomalaisten nuorten tuen korotushakemuksen hylkäystä muun muassa sillä, että järjestön näkemykset monikulttuuriasioissa ovat olleet ristiriidassa nuorisolain arvopohjan kanssa.

– Tässä on ongelmallista se, ettei länsimaisessa oikeusvaltiossa voi olla mielipiteen perusteella annettavaan tukea. Kyllä se pitäisi antaa kaikille samoilla perusteilla, painotti perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Simon Elo.

Elo kertoi olevansa valmis käymään kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen (sd.) kanssa asiasta kirjeenvaihtoa. Viitanen sanoi tiistaina, että hylkäyspäätöksessä oleva viittaus monikulttuurisuuteen oli pikemminkin kirjeenvaihtoa, jossa puhuttiin lain tavoitepykälästä ja sen korostamista asioista.

– Hänen edeltäjänsä Paavo Arhinmäki (vas.) totesi aikanaan, että monikulttuurisuuden edistäminen on yksi selkeä peruste tälle tuelle. Viitanen vain jatkaa sitä politiikkaa, mitä hänen edeltäjänsä teki, ja nyt valitettavasti piiloutuu avustustoimikunnan taakse. Kyllä ministeri tästä vastaa, totesi Elo.

Ministeriön kanta asiaan menee korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, koska perussuomalaiset nuoret aikovat valittaa päätöksestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi perussuomalaisille nuorille valtionavustusta tänä vuonna noin 30 000 euroa, kokoomusnuorille 640 000 euroa ja demarinuorille 550 000 euroa. Kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien nuorisojärjestön avustus on noin kaksikymmenkertainen perussuomalaisiin verrattuna.

Viime syksynä nousi kohu kokoomusnuorten tämän vuoden tavoiteohjelmasta, jossa haluttiin poistaa kansanryhmän kiihottamisen kieltävä pykälä sekä lakkauttaa pakolaiskiintiöt. Emopuolue kokoomus sanoutui irti nuorisojärjestönsä mielipiteistä.

Ministeriö ei vähentänyt kokoomusnuorten valtionapua näiden mielipiteiden perusteella.

Valtioneuvoston asettama työryhmä selvitti viime hallituskaudella, voitaisiinko poliittisten nuorisojärjestöjen tuki muuttaa eduskunnan voimasuhteisiin perustuvaksi. Vastaus oli kieltävä.