1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Ylen selvitys: Porvarihallitusta pukkaa - Vain hurja vaalivoitto nostaisi demarit hallitukseen

Yle Uutiset on haastatellut poliittisia johtajia, ja laatinut vaihtoehtoisia hallituskuvioita. Keskustelujen pohjalta muotoiltiin 30 mahdollista hallitusohjelman kirjausta.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Yle uutisten tekemän laajan poliittisten päättäjien haastatteluihin perustuvan selvityksen mukaan porvaripuolueet muodostavat todennäköisesti seuraavan hallituksen.

Jos hallitus muodostetaan kokoomuksen, keskustan tai perussuomalaisten ympärille, muodostavat nämä kolme puoluetta hallituksen. Pienpuolueista todennäköisimmin mukaan pääsisi RKP tai kristillisdemokraatit.

Mikäli SDP voittaa vaalit ja Antti Rinne kokoaa hallituksen, asiakysymysten pohjalta SDP:n luontevimpia hallituskumppaneita olisivat vasemmistoliitto ja vihreät. Neljäs hallituspuolue Rinteen hallituksessa olisi perussuomalaiset tai keskusta.

Perussuomalaiset kelpaisivat kaikkiin hallituksiin

Asiakysymysten pohjalta perussuomalaiset olisivat mahdollisia hallituskumppaneita kaikissa hallituksissa. Paitsi porvarihallitusten, myös Rinteen hallituksen ovet aukeisivat, mikäli perussuomalaiset ja vihreät löytäisivät neuvotteluissa riittävästi yhteisiä näkemyksiä. Mikäli yhteistä näkemystä hallitusohjelmasta ei löydy, saattaa keskusta napata perussuomalaisten paikan Rinteen hallituksessa.  

Demarit mukaan hallitukseen vain vaalit voittamalla

Jos kokoomus, keskusta tai perussuomalaiset ottaa tulevissa eduskuntavaaleissa suurimman puolueen paikan, uhkaa SDP selvityksen mukaan jäädä oppositioon. Todennäköisiä muita oppositiopuolueita ovat vasemmistoliitto ja vihreät.

Puolueet erimielisiä Nato-linjauksista

Selvityksen pohjalta ei ole mahdollista muodostaa hallitusta selkeän Nato-kannan ympärille. Onkin mahdollista, ettei Nato-kantaa kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan.

Nykyinen sote-malli ei kelpaa porvarihallituksille

Selvityksen perusteella näyttää siltä, että porvarihallituksilta ei löytyisi tukea nykyisen, parlamentaarisesti puolueiden kesken sovitun sote-mallin  loppuunsaattamiselle. Näköpiirissä onkin, että vääntö sote-uudistuksen linjoista jatkuu myös seuraavalla hallituskaudella. Vain SDP:n ja keskustan

ympärille muodostuneella punamultahallituksella olisi pohjaa saattaa nykyinen uudistus loppuun.  

Tasa-arvoisesta avioliittolaista ja Palestiina-kannasta ei kirjauksia

Kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta eivät todennäköisesti kirjaisi tasa-arvoisen avioliittolain toteuttamista hallitusohjelmaansa. Porvarihallitukset eivät myöskään tekisi Ruotsin nykyisen SDP-vetoisen hallituksen mukaista kirjausta Palestiinan valtion tunnustamisesta.  Palestiinan tunnustaminen uhkaa jäädä pois myös Rinteen hallituksen ohjelmasta. Vain Rinteen hallitukselta löytyisi tahtoa kirjata hallituksen tavoitteeksi suojelupoliisin parlamentaarisen valvonnan vahvistamisen.

Selvitys ei kerro seuraavaa hallitusta

Selvitystä varten Yle kävi taustakeskusteluja eduskuntapuolueiden keskeisten vaikuttajien kanssa. Niiden pohjalta muotoiltiin 30 mahdollista hallitusohjelman kirjausta. Kyselyn kautta selvitettiin 40 kansanedustajan kannat mahdollisiin kirjauksiin. Vastausten ja taustakeskustelujen pohjalta hahmoteltiin jokaisen neljän suurimman puolueen ympärille mahdollisimman samanmieliset hallitukset.

Yle Uutisten hallitusohjelmaselvitys valottaa tulevien eduskuntavaalien myötä tämänhetkisen tiedon valossa muodostuvia asetelmia. Se ei kuitenkaan kerro vaalien eikä hallitusneuvottelujen lopputulosta.

Katso, millainen olisi Juha Sipilän hallituksen ohjelma