1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Katso, millainen olisi Antti Rinteen hallituksen ohjelma

Sosiaalidemokraattien johtamassa hallituksessa lait ja normit saavat ymmärrystä.

SDP:n tie hallitukseen aukeaa vain, mikäli puolue voittaa vaalit ja Antti Rinne ryhtyy muodostamaan hallitusta. Rinteen hallituksen muodostavat SDP, vasemmistoliitto ja vihreät. Se, mahtuuko hallitukseen lopulta perussuomalaiset vai keskusta, selviää vasta neuvotteluissa.

Talouspolitiikan ytimessä on työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden vähentäminen. Huomiota kiinnitettäisiin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiin. Julkista rahaa satsataan elinkeinorakenteen uudistamiseen, innovaatioihin sekä liikenteen, tietoverkkojen ja rakennuskannan  kehittämiseen.

Keskustan vahvistama punamultahallitus olisi ainoa, joka olisi valmis viemään sote-uudistuksen nykymuotoisena maaliin.

Vasemmiston ja vihreiden vaalimalla vaatimuksella Supon parlamentaarisen valvonnan vahvistamisesta on nyt sauma päätyä hallitusohjelmaan. Perussuomalaisten ja keskustan kanta asiaan on kuitenkin neuvottelujen alkaessa epäselvä. Mutta molemmat puolueet pyrkivät torppaamaan ainakin neuvotteluiden alussa hallituskumppaneiden vaatimuksen kirjata Palestiinan valtion tunnustamisen hallitusohjelmaan.

Porvarihallitusten tapaan tästäkin hallituksesta löytyy rahaa ennaltaehkäisevään sosiaali- ja terveystyöhön, omaishoitajien aseman monipuoliseen parantamiseen ja työelämässä jaksamisen tukemiseen.

Porvarioppositiota uhmaten Rinteen perussuomalaisilla vahvistettu hallitus palauttaa varallisuusveron. Veronkierto tulonsiirrolla emoyhtiölle estetään maakohtaisella kirjanpidolla.

Perussuomalaisten ollessa mukana hallitus lupaa myös alle 10 000 euron vuosituloille verovapauden. Ja kuten kaikissa muissakin hallituksissa, myös tässä ollaan valmiita avittamaan osatyökykyiset työmarkkinoille lisäämällä joustoa työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Lait ja normit saavat Rinteen hallitukselta ymmärrystä, ja normien purkutalkoot unohtuvat edelliselle hallituskaudelle. Rakennuslupien käsittelyä kuitenkin yksinkertaistetaan.

Jos perussuomalaisten sijaan tässä hallituksessa onkin keskusta, hallitusohjelmassa luvataan korottaa perusturvan tasoa. Sen sijaan varallisuusveroa ei palauteta, jos keskusta on mukana. Alle 10 000 euron tuloja ei myöskään vapauteta silloin veroista.