Hyppää sisältöön

Taloustieteen professori: Tuloeroja kasvattaa verojärjestelmään 90-luvulla tehty radikaali muutos

Tampereen yliopiston professori Matti Tuomala ihmettelee suomalaista verotusta. Hän haastaa kysymään, miksi pääomatulo on Suomessa niin suosittua.

Entinen koripalloilija, nykyinen taloustieteen professori Matti Tuomala harppoo tapaamispaikalle kauppakeskuksen kahvilaan. Lähes kaksimetrisellä tutkijalla on varma näkemys suomalaisesta verotuksesta.

– Varakkailla yrittäjillä on mahdollisuus muuttaa ansiotulonsa pääomatuloksi, mikä pienentää huomattavasti verotusta. Kun tutkimme tänäkin vuonna eniten ansio- ja pääomatuloja saaneita, tämä olisi hyvä pitää mielessä, Matti Tuomala painottaa.

Tilanne juontaa vuoteen 1993, jolloin verotuksen progressio kohdistettiin ansiotuloihin. Pääomatuloista päätettiin periä suhteellista veroa eli vaikka tulon määrä kasvaa, vero pysyy suhteessa samana kuin vähemmän pääomatuloa saavien kohdalla.

Tuomalan mukaan päätös oli merkittävä periaattellinen kannanotto. Se johti myös pääomatulojen räjähdysmäiseen kasvuun 1990-luvun puolivälissä.

– Tämä johtui siitä, että ansiotuloja muutettiin pääomatuloiksi. Viime aikoina esiin on noussut lääkärien verokikkailu: tulot muunnetaan tavalla tai toisella pääomatuloiksi. Näin pääsee pienemmällä verotuksella, Matti Tuomala toteaa.

Tuomala haluaa korostaa, että on suuri joukko pieniä ja vähän suurempiakin yrittäjiä, joille tulojen muuntomahdollisuus on hyvin minimaalinen.

–  Tulee myös muistaa, että tämä on laillista, muistuttaa professori Matti Tuomala. Kaikki tulonmuuntoon liittyvät toimet ovat laillisia. Veronkierto on aivan eri asia.

On hyvä muistaa, että 99 prosentilla kansalaisista ei ole mahdollisuuksia tulojensa muunteluun.

Matti Tuomala

Kunnat epäedulliseen asemaan palvelujen tuottajana

Tampereen yliopiston professori Matti Tuomala ottaa lääkäreistä toisen esimerkin. Osa kunnista on valinnut sote-palveluidensa tuottajaksi yksityisen hoitoalan yrityksen. Syynä on se, että palveluiden tuottaminen on halvempaa.

– Pitäisi kysyä, miten tämä on mahdollista. Vastaus on yksinkertainen: ansiotuloja muutetaan yksityisellä puolella pääomatuloiksi. Julkinen sektori, joka maksaa lääkärien palkat ansiotuloina, ajautuu vääjäämättä epäedullisempaan asemaan, Matti Tuomala hahmottaa.

Matti Tuomalan mukaan on tärkeää kysyä, miksi pääomatuloja nauttivat ovat vuodesta toiseen suurituloisimpien joukossa. 

– Tiedotusvälineet tutkivat tarkasti ylimpiin tuloluokkiin kuuluvia henkilöitä. Tulojen laatu jää sen sijaan huomiotta, myös poliitikoilta. On hyvä muistaa, että 99 % kansalaisista ei ole mahdollisuuksia tulojensa muunteluun, Matti Tuomala näkee.

Verohallituksen tilaston mukaan pääomatulojen määrä kasvoi viime vuonna lähes 400 miljonalla eurolla.

.
.