Äänekosken sellutehtaan yva valmis – suurimmat vaikutukset vesistöihin

Keski-Suomen ELY-keskuksen arvion mukaan järvitaimen saattaa kärsiä Metsä Fibren Äänekoskella kaavailema sellutehtaan aiheuttamasta veden lämpenemisestä.

selluloosa
Metsä Fibren Äänekosken nykyinen sellutehdas. Kuvattu syyskuussa 2014.
Isto Janhunen / Yle

Metsä Fibren Äänekoskelle suunnitteleman sellutehtaan ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut. Selvityksen mukaan suurimmat vaikutukset kohdistuvat vesistöihin.

Tehdashankkeen yva-arvioinnissa nousi esiin, että uusi tehdas lisää vesistöihin päätyvän kiintoaineen määrää ja sitä kautta rehevöitymistä. Lisäksi tehdas tarvitsee entistä enemmän jäähdytysvettä, mikä tarkoittaa järviveden lämpötilan nousua.

– Jotkut lajit saattava hyötyä lämpimämmästä vedestä. Tehtaan edestä kulkee kuitenkin vaeltava järvitaimen, joka ei pidä lämpimästä vedestä, ja kapeassa Kuhnamon osassa veden lämpötila saattaa nousta, sanoo ylitarkastaja Esa Mikkonen Keski-Suomen ELY-Keskuksesta.

Loppulausunnossa esitetäänkin uutta nousuväylää järvitaimenelle. Väylä Keiteleelle avattaisiin Myllykosken kohdalta.

Vaikutukset arvioitu laajasti

Vaihtoehdoista mallinnettiin keskeiset ympäristövaikutukset, joiden perusteella on arvioitu muun muassa tehtaan vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, maa- ja kallioperään, vesistöihin, liikenteeseen sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen.

Lisäksi selostuksessa on erikseen arvioitu rakennusajan ympäristövaikutukset.

ELY-keskus pitää arviointeja riittävänä, mutta hankkeen jatkosuunnittelussa on otettava järvitaimenen nousuväylän lisäksi huomioon muun muassa ruoppausten aikaiset mahdolliset haitallisten yhdisteiden päästöt ja meluntorjuntasuunnittelu.

Jätti-investoinnista päätös alkuvuodesta

Metsä Fibren suunnittelema noin 1,1 miljardia euroa maksava sellutehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Tehdas voisi tuottaa jopa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa.

Tehdas on tarkoitus rakentaa Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle, ja se korvaisi alueella tällä hetkellä toimivan tehtaan.

Metsä Fibren on määrä tehdä investointipäätös tehtaan rakentamisesta alkuvuonna 2015, jolloin tehdas voisi käynnistyä vuonna 2017.

Tehtaalla on parhaillaan meneillään ympäristölupaprosessi.