Lukuvuosimaksulle kritiikkiä – "Vaikeuttaisi Venäjä-yhteistyötä"

Hallitus lähettää lausuntokierrokselle ehdotuksen, jonka mukaan EU:n ja ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta voitaisiin periä vähintään 4 000 euron suuruinen lukuvuosimaksu. Kymenlaakson ammattikorkekoulun rehtorin mielestä esitys ei ainakaan parantaisi Suomen kansainvälistymistä.

Kotimaa
Opiskelija valitsee usein lähikorkeakoulun opinahjokseen. Kuvassa Tampereen yliopiston opiskelijoita.
Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Esitys ulkomaalaisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuista tyrmätään Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. KyAMK:n rehtorin Petteri Ikosen mukaan maksut haittaisivat varsinkin koulun Venäjä-yhteistyötä.

KyAMK:ssa opiskelee yli 200 EU:n ja ETA-alueen ulkopuolista opiskelijaa. Venäjän lisäksi opiskelijoita tulee varsinkin Vietnamista ja Kiinasta.

– Suomen kansainvälistymisen ja ulkomaisen työvoiman saamisen kannalta maksullinen koulutus ei myöskään olisi hyvä asia, sanoo Ikonen.

Hallitus suunnittelee, että EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta korkeakouluopiskelijoilta voitaisiin periä vähintään 4 000 euron suuruinen lukuvuosimaksu. Maksu ei koskisi vaihto-opiskelijoita. Lukuvuosimaksut tarkoittaisivat myös apurahajärjestelmän luomista EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville vähävaraisille opiskelijoille.

Ikonen sanoo toisaalta ymmärtävänä monen muun korkeakoulun huolen. Suuremmissa ammattikorkeakouluissa on nähty ongelmallisena, että osa opiskelijoista käyttää Suomea vain sisääntuloon eurooppalaisille opiskelumarkkinoille. Opiskelu aloitetaan Suomessa, mutta valmistuminen tapahtuu muualla.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston puheenjohtajan Markku Lahtisen mukaan lukuvuosimaksuja on pohdittu rehtorien kesken moneen kertaan, ja

Muissa Pohjoismaissa on otettu käyttöön lukuvuosimaksut, joka on näkynyt vähentyneinä hakijamäärissä. Laukkasen mukaan alun notkahduksen jälkeen hakijamäärät ovat alkaneet palautua ennalleen esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

– Suomalainen koulutus on vientituote, ja on syytä toimia markkinaehtoisesti, sanoo Lahtinen.

Oppositiopuolueet ovat kritisoineet hallituksen suunnitelmia epäilemällä, että ulkomaalaisten lukuvuosimaksujen jälkeen maksullisuus voitaisiin ulottaa koskemaan myös suomalaisia opiskelijoita. Lahtinen ei näe tällaista uhkaa, hallituksen esityksessä ei oteta siihen kantaa.