40 000 euroa vuodessa ja veroprosentti 30 – tällainen on keskituloisen palkkapussi

Veronmaksajain Keskusliiton mukaan keskituloinen kokoaikaista työtä tekevä palkansaaja ansaitsee kuukaudessa hieman yli 3 200 euroa. Vielä 1990-luvun puolivälissä keskituloisen tuloveroprosentti oli 37,5. Sen jälkeen ansiotuloverotusta kevennettiin voimakkaasti ja tuloveroprosentti laski aina taantumavuoteen 2009 saakka.

talous

Satojentuhansien tai jopa miljoonien eurojen vuositulot ovat Suomessa kaukana tavallisen keskituloisen palkansaajan ansioista. Veronmaksajain Keskusliiton mukaan keskituloinen kokoaikaista työtä tekevä palkansaaja ansaitsee kuukaudessa hieman yli 3 200 euroa.

Vuodessa se tekee noin 40 300 euroa. Vuosipalkan saa kertomalla kuukausipalkan 12,5:llä. Ylimääräinen puolikkaan kuukauden palkka muodostuu työntekijälle maksettavista lomarahoista.

Noin 3 200 euron kuukausiansioihin yltävät keskipalkkoja vertailemalla esimerkiksi monet elintarviketeollisuuden ammattilaiset, kuten leipurit. Suunnilleen samansuuruista kuukausipalkkaa saavat myös työkoneiden kuljettajat ja osa laivaliikenteessä työskentelevistä.

3 200 euron alle jäävät esimerkiksi sairaanhoitajat ja opettajat; sen yli taas menevät muun muassa veturinkuljettajat ja julkishallinnon työntekijät.

Keskituloisen palkansaajan tuloveroprosentti on viime vuosien aikana hivuttautunut ylöspäin. Vuonna 2013 se oli 30,4 prosenttia.

Vielä 1990-luvun puolivälissä keskituloisen tuloveroprosentti oli 37,5. Sen jälkeen ansiotuloverotusta kevennettiin voimakkaasti ja tuloveroprosentti laski aina taantumavuoteen 2009 saakka, jolloin se oli 29,3 prosenttia.

Vuodesta 2010 tuloveroprosentti on kivunnut ylöspäin. Tänä vuonna keskituloisen tuloveroprosentti on ollut 31. Veronmaksajain Keskusliiton laskelman mukaan ensi vuonna se arvioidaan kiristyvän aavistuksen eli 31,1 prosenttiin.

Tuloveroprosenttiin on laskettu mukaan kaikki palkasta perittävät palkkasidoinnaiset verot ja veroluonteiset maksut.

Verohallinnon ja Veronmaksajain Keskusliiton julkaisemat tuloveroprosentit poikkeavat hieman toisistaan, sillä verottaja ei automaattisesti vähennä palkasta työttömyysvakuutusmaksua ja palkansaajan työeläkemaksua.

Toisin sanoen Veronmaksain Keskusliiton julkaisema prosenttiluku on korkeampi. Se kuitenkin kuvaa palkansaajalta perittävien verojen todellista kokonaistilannetta.

Myös Tilastokeskus ylläpitää erilaisia palkkatilastoja. Yksi tilastoista seuraa mediaanipalkan kehitystä. Mediaanipalkka kuvaa, minkä suuruinen on koko palkkahaitarin keskimmäinen palkka. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 mediaanipalkka oli runsaat 2 900 euroa kuukaudessa.

Veronmaksajain Keskusliitto on laskenut tuloveroprosentit keskipalkkaa, ei mediaanipalkkaa käyttäen.