Hämeen ELY-keskus antoi sapiskaa Hämeenlinnan Engelinrannan suunnittelusta

Hämeen Ely-keskus haluaisi, että Hämeenlinnan kaupunki tekisi laajempia selvityksiä, miten Engelinrannan alue vaikuttaa koko kaupungin keskustan kehittymiseen. Nyt viritellään liian vapaamuotoisia visioita sitomatta niitä laajempiin kokonaisuuksiin.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Havainneilmakuva Engelinrannasta.
Jatke Oy

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus moittii kovin sanoin Hämeenlinnaa kehnosta suunnittelusta Engelinrannan asuntoalueen kaavoituksessa.

Samalla Ely-keskus tukistaa Hämeenlinnaa siitä, että kaupunki on jo pitkään laatinut kaavoja ja suunnitelmia ilman kunnollista laajempaa, yleiskaavaan perustuvaa, tarkastelua.

Ely-keskuksen mukaan Hämeenlinnan käytäntö on erityisen ongelmallista ihmisten oikeusturvan ja päätöksenteon avoimuuden kannalta.

Engelinrannassa Ely-keskusta närästää erityisesti se, että kaavoituksessa ei ole selvitetty tarpeeksi hyvin hankkeen taloudellisuutta eikä vaihtoehtoisia malleja.

Keskus katsoo, että Engelinranta on ympäristöstä johtuen huomattavasti kalliimpi paikka rakentaa kuin tavanomainen kerrostaloalue. Selvityksiä pitäisi tehdä myös liikenteen, melun ja tärinän osalta.

Ely-keskus antoi lausuntonsa Engelinrannan osayleiskaavaluonnoksesta torstaina.