Melonivarkaudesta potkut saanut myyjä voitti osuuskaupan hovioikeudessa ja sai isot korvaukset

Riihimäen Prismasta potkut melonivarkauden takia saanut myyjä on voittanut Osuuskauppa Hämeenmaan hovioikeudessa. Sen mukaan työnantaja päätti myyjän työsopimuksen työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti ilman säädettyä irtisanomisaikaa. Myyjä saa korvauksia korkoineen yli 20 000 euroa.

myyntiedustajat
Syöty vesimeloni ja tyhkä lusikka pöydällä
Kokenut naismyyjä otti työpaikaltaan Riihimäen Prismasta kesällä 2011 mukaansa yhden vesimelonin ja neljäsosan hunajamelonia, jotka hän oli kirjannut hävikiksi. Työnantaja antoi ptokut heti, hovioikeuden mukaan niin ei olisi saanut tehdä.Glowimages

Osuuskauppa Hämeenmaalle on koitunut noin 40 000 euron kulut kun se irtisanoi melonivarkaudesta epäillyn myyjänsä Riihimäen Prismasta kolme vuotta sitten.

Itä-Suomen hovioikeus kumosi Päijät-Hämeen käräjäoikeuden aiemman päätöksen, jossa myyjä todettiin syylliseksi varkauteen ja näin ollen työnantajalla oli oikeus purkaa työsopimus heti.

Myyjä myönsi anastaneensa melonit

Nainen oli kokenut myyjä ja kassavastaava Osuuskauppa Hämeenmaassa. Kesällä 2011 hän otti työpaikaltaan Riihimäen Prismasta mukaansa yhden vesimelonin ja neljäsosan hunajamelonia, jotka hän oli kirjannut hävikiksi.

Nainen jäi kiinni kun kaupan vartija tarkisti hänet. Kaupassa oli ohjeistettu ettei edes pilaantunutta ruokaa saanut viedä mukanaan ulos. Naisella oli myös tilillään kaksi aikaisempaa työnantajan antamaa varoitusta.

Itä-Suomen hovioikeus katsoi etteivät varoitukset liittyneet tähän tapaukseen. Hovioikeus kuitenkin katsoi että melonirikkomus oli vakava asia, koska se osoitti epärehellisyyttä.

Myyjä onkin myöntänyt anastaneensa melonit.

Aiempia varoituksia ei huomioitu

Hovoikeuden mukaan pilaantuneilla meloneilla ei ollut enää kaupalle rahallista arvoa. Tehty rikomus ei myöskään vaarantanut työnantajan toimintaa eikä se vaikuttanut asiakkaisiin. Hämeenmaan suurena työnantajan olisi myös voinut määrätä myyjä toisiin tehtäviin.

Näin ollen myyjän rikkomus ei ollut sellaista luokkaa, että sitä olisi voinut pitää erittäin painavana syynä työsopimuksen välittömään irtisanomiseen.

Myyjälle iso hyvitys

Noin 35-vuotias naismyyjä saa Osuuskauppa Hämeenmaalta puolen vuoden irtisanomisajanpalkan työsuhteen laittomasta irtisanomisesta sekä vuosilomakorvauksen. Myyjä saa myös korvauksen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Kaikkiaan myyjä saa korvauksia korkoineen yhteensä noin 20 000 euroa.

Naisen ei tarvitse myöskään maksaa oikeudenkäyntikuluja, vaan ne tulevat entisen työnantajan maksettavaksi.

Kaikkiaan Hämeenmaa joutuu korvamaan oikeudenkäyntikuluja yli 20 000 euroa.