Tutkimus: Euroopasta kadonnut yli 400 miljoonaa lintua 30 vuodessa

Tutkimuksen mukaan etenkin yleisimpien lintulajien, kuten peltopyiden, kiurujen, varpusten ja kottaraisten määrä on vähentynyt viime vuosikymmeninä.

Euroopassa on arviolta 421 miljoonaa lintua vähemmän kuin vielä kolme vuosikymmentä sitten, kertoo tuore tutkimus.

Tutkimuksessa havaittiin, että noin 90 prosenttia lintujen määrän laskusta selittyy joidenkin yleisimpien lajien, kuten peltopyiden, kiurujen, varpusten ja kottaraisten vähenemisellä.

Samaan aikaan joidenkin harvinaisempien lintujen, kuten mustapääkerttujen ja peukaloisten, populaatiot ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä. Tähän on vaikuttanut tutkijoiden mukaan todennäköisesti suojelutyö.

Lintukantojen romahtaminen on tutkimuksen mukaan yhteydessä nykyaikaisiin viljelymenetelmiin. Lintujen elinympäristöt ovat sekä vähentyneet että vahingoittuneet. Tutkijoiden mukaan nykyinen ympäristönhoito on kestämätöntä monille yleisimmille lintulajeille.

Tutkijat arvioivat lintukantojen kokoa analysoimalla tietoja 144:sta Euroopan alueella esiintyvästä lintulajista. Tiedot kerättiin 25 eri maasta.

Tutkimus julkaistiin Ecology Letters -tiedelehdessä.