1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Kemijoki-yhtiön valvomotoiminta siirtyy Fortumille

Kyseessä on viimeinen merkittävä vaihe Kemijoki Oy:n muutoksessa uuteen toimintamalliin. Valvomon omistajaulkoistus ei aiheuta Kemijoki Oy:ssä henkilöstövähennyksiä, mutta valvomotoiminta siirtyy Espooseen.

Kuva: Sauli Antikainen / Yle

Kemijoki Oy:n hallitus on päättänyt yhtiön valvomotoiminnan ulkoistuksesta Fortum Power and Heat Oy:lle. Kyseessä on viimeinen merkittävä vaihe Kemijoki Oy:n muutoksessa uuteen toimintamalliin, jossa yhtiö hankkii pääosan toiminnoistaan ulkoisilta sopimuskumppaneilta.

Vesivoimalaitosten toimintaa ohjataan valvomosta. Kemijoki Oy:n Rovaniemellä sijaitsevan valvomon tekniikka on vanhentumassa, minkä vuoksi yhtiöllä olisi edessään huomattavat uusinvestoinnit.

– Fortumilla on käytössään nykyaikaista valvomotekniikkaa. Yhtiön valvomossa Espoossa kapasiteettia hoitaa yhtiön omien vesivoimalaitosten lisäksi Kemijoki Oy:n vesivoimaloiden ohjaaminen turvallisesti ja tehokkaasti, kertoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Yhtiö on keskittänyt Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä sijaitsevien voimalaitostensa tuotannon suunnittelun ja ohjauksen Espoon valvomoon. Lisäksi Fortum on vastannut myös Kemijoki Oy:n vesivoimaloiden tuotannon suunnittelusta jo Kemijoki Oy:n perustamisesta lähtien.

Siirtymävaiheen aikana Fortumin valvomohenkilöt koulutetaan ohjaamaan Kemijoki Oy:n voimalaitoksia, ja Kemijoki Oy:n ja Fortumin valvomohenkilöt ohjaavat voimalaitoksia yhdessä.

Valvomon omistajaulkoistus ei aiheuta Kemijoki Oy:ssä henkilöstövähennyksiä, sillä henkilöstövaikutukset pystytään hoitamaan uudelleensijoittumisilla ja eläkejärjestelyillä.