Lintukannat romahtaneet muutamassa vuodessa Ruotsissa – syy täysi arvoitus

Lintujen määrä laskee nopeasti, mutta tutkijoilla ei ole aavistustakaan kadon syystä. Lintukato koskee erilaista ravintoa syöviä lintuja, joten kadon syyn täytyy olla jokin laaja luonnontilassa tapahtunut muutos, tutkijat pohtivat.

Ulkomaat
Haahka.
Haahka.Juha Laaksonen / Yle

Ruotsin rannikoilla elävien lintujen kannat ovat vähentyneet dramaattisesti viime vuosina. Ruotsin television SVT:n (siirryt toiseen palveluun) haastattelemat asiantuntijat eivät tiedä, mikä on syynä lintumäärien nopeaan laskuun.

Pahin tilanne lienee Ruotsin länsirannikolla elävillä haahkoilla. Niitä oli vielä 15 vuotta sitten noin 100 000. Nyt määrä on huvennut 40 000:een.

Kaikkien eläinlajien kannat vaihtelevat luontaisesti koko ajan. Tutkijoita huolettaa se, että lähes kaikkien lintulajien kannat ovat laskeneet nopeasti ilman näkyvää syytä.

Esimerkiksi kyhmyjoutsenen, harmaalokin, kalatiiran ja meriharakan kannat ovat huvenneet.

Hämmästyttävää on erityisesti se, että lintumäärien laskun alku voidaan ajoittaa melko täsmällisesti vuoteen 2007.

On olemassa joitakin lajeja, joiden määrät ovat nousseet. Näitä ovat merimetso ja merihanhi.

Lintujen määrän lasku ei johdu ainakaan tietyn lintujen käyttämän ravintoaineen vähenemisestä, toteaa Göteborgin yliopiston biologi Kjell Wallin. Tämä on vakava asia, sillä lintujen vähenemisen syy täytyy olla jokin yleisempi tekijä luonnonoloissa.

Syyt saattavat liittyä esimerkiksi meriluonnon muuttumiseen tai kalojen käyttäytymiseen, pohtii Länsi-Götanmaan lääninhallituksen biologi Hans Alexandersson.

Tutkijat pitävät tärkeänä, että luonnon tilaa alettaisiin tarkkailla johdonmukaisesti. Esimerkiksi saariston lintukannoista on aikaisemmin tehty inventointeja, mutta ei enää, sillä ympäristön tilan seurantaan osoitetut resurssit ovat niukat.

Alexandersson vaatii, että tärkeimpiä luonnonilmiöitä seurattaisiin ainakin Ruotsin länsirannikolla systemaattisesti. Jos niin ei tehdä, tutkijoilla ei ole juuri keinoja löytää syitä lintukadolle.