Paimio yrittää tehostaa keskustarakentamista

Kaavamuutosehdotus sijoittaisi Kisatien tuntumaan pientaloja, kerrostaloja sekä liikerakentamista.

Paimio

Paimio suunnittelee tonttitarjontansa monipuolistamista ydinkeskustan alueella. Tarkastelussa on Urheilupuiston tuntumassa sijaitseva Kisatien lähiympäristö.

Kaavoitusinsinööri Juha Suominen kertoo, että alueen nykyinen kerrostalovaltainen kaava toteutui vain osittain. Nyt painopistettä on siirretty omakoti- ja paritalojen suuntaan.

- Kyse olisi kaksikerroksisesta pientalorakentamisesta. Kerroksellinen ratkaisu soveltuisi jouhevalla tavalla nykyiseen rakennuskantaan.

Kerrostalojakaan ei ole Suomisen mukaan unohdettu. Alueelle sijoittuisi myös muutamia enimmillään 4-kerroksisia asuinrakennuksia sekä kaksi matalampaa liikerakennusta.

- Uusien asukkaita alueelle tulisi kaikkiaan satakunta. Tällä hetkellä kerrostalorakentaminen keskittyy Paimiossa Jokipuiston alueelle, mutta tulevaisuudessa Kisatien seudustakin toivotaan varteen otettavaa vaihtoehtoa, visioi Juha Suominen.

Kaupunginhallitus käsittelee kaavamuutosehdotusta torstaina.