Sosiaaliset yritykset saattavat jäädä pian historiaan

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee sosiaalisten yritysten tulevaisuutta koskevaa esitystä, jonka on määrä olla valmis vielä ennen vuoden loppua. Ministeriön mukaan malli sosiaalisista yrityksistä ei ole täyttänyt odotuksia ja on osin päällekkäinen muiden osatyökykyisten työllistämiseen tähtäävien keinojen kanssa.

Yle Uutiset viittomakielellä
Espoo pani ulkoistukset jäihin.

Suomessa sosiaaliset yritykset eivät ole saaneet suurta suosiota, vaikka niiden perustaminen on ollut mahdollista jo vuodesta 2004.

Tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriön rekisterissä on vain 89 sosiaalista yritystä.

Järjestökentällä yhtenä syynä pidetään heikkoa kilpailuasemaa muuhun yritystoimintaan nähden.

– Esimerkiksi rakennusalalla kilpailu on tällä hetkellä todella kovaa. Kun muualla työaika on tarkkaan määritetty, sosiaalisissa yrityksissä työaika saattaa venyä. Voi olla, että sitä ei siedetä, arvioi Kuurojen Liitto ry:n yksikönpäällikkö Börje Hanhikoski.

– Sosiaaliset yritykset joutuvat osallistumaan kilpailutuksiin, mikä edelleen heikentää tillannetta. Viime aikoina sosiaalisia yrityksiä on vähentynyt paljon, sanoo puolestaan Invalidiliiton työllisyys- ja koulutuspoliittinen asiantuntija Sinikka Winqvist.

"Työnantajilla ennakkoasenteita"

Työ- ja elinkeinoministeriö teki vuonna 2013 selvityksen siitä, miksi sosiaaliset yritykset eivät ole menestyneet Suomessa.

Selvityksen perusteella sosiaalisia yrityksiä ja niissä työskenteleviä kohtaan on työnantajien parissa vahvoja ennakkoasenteita.

– Vastausten perustella osatyökykyisten palkkaaminen koetaan riskinä: epäillään työkykyä, motivaatiota ja osaamista. Edelleen on myös tiedon puutettä tämän toimintamallin olemassaolosta. Vuosien mittaan on tullut myös esille se, että nimi "sosiaalinen yritys" johtaa ajattelemaan, että yritys toimii sosiaalialalla tai että kaikki työntekijät on ikään kuin "sosiaalitapauksia", sanoo hallitusneuvos Päivi Kerminen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Harkinnassa koko sosiaalisten yritysten järjestelmän lakkauttaminen

Työ- ja elinkeinoministeriössä pohditaan nyt, mitä sosiaalisten yritysten järjestelmälle pitäisi tehdä, kun sen rinnalle on nousemassa muita tehokkaita tapoja osatyökykyisten työllistämiseen. Näitä ovat mm. työaikapankki ja palkkatuen uudistaminen. Ministeriössä harkitaan jopa koko sosiaalisten yritysten järjestelmän lakkauttamista.

– Olemme miettineet tällä hallituskaudella, onko ylipäänsä järkevää, että meillä on erillinen laki sosiaalisista yrityksistä. Niissä palkataan pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä palkkatuella, mutta ilman tätä malliakin voi palkkatukea käyttää.

Ministeriössä ei uskota, että tilanne paranisi nykyistä lainsäädäntöä muuttamalla.

– Enemminkin mietitään, löytyykö muita, tehokkaampia keinoja kuin tämmöinen erityinen lakiin rakennettu toimintamalli.

Työ- ja elinkeinisteriön on tarkoitus saada asiaa koskeva valmistelu valmiiksi ennen vuoden 2014 loppua.