Metsähallituksen omaisuutta myydään odotettua vähemmän

Talouden notkahdus on vähentänyt kiinnostusta ostaa Metsähallituksen kiinteistöjä.

Kotimaa
Metsähallitus
Metsähallitus

Maa- ja metsätalousministeriö laskee arviota Metsähallituksen omaisuuden myynnistä tänä vuonna saatavista tuloista. Arviota pudotetaan 20 miljoonalla eurolla sillä markkinatilanne ei suosi myyntiä ja suuret, yli sadan hehtaarin metsäpalstat on rajattu myynnin ulkopuolelle. Kauppoja ei haluta kiirehtiä koska se voisi laskea hintatasoa.

Metsätalousmaata arvioidaan myytävän tänä vuonna 21 miljoonalla eurolla 27 miljoonan euron sijasta. Voittoa metsäkaupoista syntynee noin 11 miljoonaa euroa.

Muuta omaisuutta Metsähallituksen pitäisi saada kaupaksi 27 miljoonalla eurolla aiemmin kaavaillun 40 miljoonan euron sijasta. Metsähallitus muun muassa myy vuokraamiaan tontteja nykyisille vuokralaisille. Tämä puolestaan vähentää vuokratuloja.

Talouskäytössä olevaa metsämaa vähenee vuosien 2015 ja 2015 aikana 25 000 hehtaaria ja tämä pienentää vuosittaista tulosta 2-3 miljoonaa euroa. Metsämaan myynnin vaikutusta tuloksentekokykyyn ei ole tarkemmin arvioitu mutta yhdessä suojeltavien alueiden kanssa vaikutus on merkittävä.

Tulostavoite nousee taas

Vaikka omaisuutta myydään odotettua vähemmän Metsähallituksen arvioidaan yltävän hallituksen vaatimiin tavoitteisiin.

Maa- ja metsätalousministeriö nostaakin Metsähallituksen liiketoiminnan tämän vuoden tulostavoitetta aiemmin sovitusta 115 miljoonasta eurosta 118 miljoonaan euroon. Hallituksen raha-asianvaliokunta hyväksyi tulostavoitteen korotuksen keskiviikkona.

Metsähallituksen on tuloutettava tänä vuonna tuloksestaan valtion kirstuun alustavasti 120 miljoonaa euroa. Lisäksi omaisuuden myynnillä on kuluvan ja ensi vuoden aikana kerättävä valtiolle ylimääräiset 25 miljoonan euron lisätulot. Myyntitulot käytetään talouden kasvun tukemiseen.

Korjattu 6.11.2014 klo 15.50: Arviota pudotetaan 20 miljoonalla eurolla sillä markkinatilanne ei suosi myyntiä ja suuret, yli sadan hehtaarin metsäpalstat on rajattu myynnin ulkopuolelle.