Hyppää sisältöön

30 miljoonaa vuotta vanhaa pohjavettä löytyi Pohjois-Karjalasta – muinainen vesi melkoinen cocktail

Suomalais-saksalaiset tutkijat ovat löytäneet keskimäärin 30 miljoonaa vuotta vanhaa muinaista pohjavettä Outokummun syväreiästä. 

Kuva: YLE / Heikki Haapalainen

Suomalais-saksalaiset tutkijat ovat löytäneet keskimäärin 30 miljoonaa vuotta vanhaa pohjavettä 2,5 kilometriä syvästä porakuilusta, Outokummun syväreiästä, joka on Suomen syvin reikä. Tutkimuksen tulokset on julkaissut Geochimica et Cosmochimica Acta -lehti.

Pohjaveden vaihtuminen kestää tyypillisesti kymmenistä satoihin vuosiin. Rakoja pitkin syvälle peruskallioon päätyessään vesi saattaa kuitenkin jäädä eristyksiin pitkiksi ajoiksi.

– Outokummun muinaispohjaveden suolapitoisuus kohoaa jopa 70 grammaan litrassa, kaksinkertaiseksi valtameriveteen verrattuna. Veteen on liuennut paljon kaasuja, Geologian tutkimuskeskus kertoo tiedotteessaan.

– Kun vesinäyte nostetaan ylös, kaasut vapautuvat maan pinnan alhaisemmassa paineessa, aivan kuin kuplat kivennäisvesipullon korkkia avattaessa. Enimmillään litrasta Outokummun syväreiän vettä vapautuu paineen hellittäessä reilu litra kaasua. Runsaimmin esiintyy metaania, typpeä, heliumia ja vetyä, GTK:n tutkija Riikka Kietäväinen kertoo.

Pohjaveden iän jäljille päästiin jalokaasujen avulla, joihin kuuluvat helium, neon, argon, krypton ja ksenon. Niiden tietyn massaisia atomeita, isotooppeja, muodostuu kallioperässä kivien luontaisesti sisältämien radioaktiivisten alkuaineiden, lähinnä uraanin, toriumin ja kaliumin hajoamisen seurauksena. Kun vedestä mitataan muodostuneiden jalokaasujen isotooppien pitoisuus, voidaan laskea niiden kertymiseen tarvittu aika, GTK selventää.

Outokummun syväreiästä julkaistu tutkimus on tiettävästi ensimmäinen Suomen suolaisista pohjavesistä tehty perusteellinen ikämääritys. Geologian tutkimuskeskus toteutti tutkimuksen saksalaisen GFZ Potsdamin kanssa. Sen rahoittivat Suomen Akatemia ja Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma.