Talvivaara Sotkamo hakeutuu konkurssiin

Lyhyen aikavälin rahoitusneuvotteluissa ei saavutettu toivottua tulosta, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Siksi myöskään pidemmän aikavälin neuvotteluja ei saada päätökseen.

talous
Talvivaaran tehdasalue.
Heikki Rönty / Yle

Kainuussa Sotkamossa kaivostoimintaa operoiva Talvivaara Sotkamo Oy hakeutuu konkurssiin. Lyhyen aikavälin rahoitusneuvotteluissa ei saavutettu toivottua tulosta, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Talvivaaran kaivosyhtiö on etsinyt ratkaisuja niin pitkän kuin lyhyen aikavälin rahoitukseensa. Talvivaaran osakkeiden myynti ja osto Helsingin pörssissä on keskeytetty.

Neuvottelut ovat jatkuneet tiiviisti viime kuukausina. Yhtiö tiedottaa saaneensa tänään torstaina tiedon, että lyhyen aikavälin rahoitusta sen käyttöpääomatarpeisiin ei saada vaaditussa aikataulussa. Siksi pidemmän aikavälin rahoitusneuvotteluja ei saada päätökseen. Niinpä Talvivaara Sotkamo on hallituksen päätöksellä ja yhtiön saneerausohjelman selvittäjän suostumuksella päättänyt hakeutua konkurssiin.

Kaivostoiminnan rahoituksesta vastaava Talvivaaran kaivososakeyhtiö jatkaa toimintaansa toistaiseksi tavoitteenaan hankkia riittävä rahoitus kaivostoiminnan ja siihen liittyvien omaisuuserien ja oikeuksien hankkimiseksi Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä.

Konkurssihakemus on jätetty tänään torstaina Espoon käräjäoikeuteen.

Talvivaaran kaivososakeyhtiö keskittyy nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotuksen avulla. Menetelmää käytetään, koska esiintymä on melko heikkolaatuinen, eikä sitä ole voitu hyödyntää tavanomaisilla rikastuskeinoilla.

Yhtiön mukaan sen esiintymät Sotkamossa ovat eräitä Euroopan suurimmista tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Talvivaara on tehnyt 10 vuoden sopimuksen koko nikkeli- ja kobolttituotannostaan venäläisen Norilsk Nickelin kanssa ja sinkkiä koskevan sopimuksen belgialaisen metallijalostajan Nyrstarin kanssa.

Kaivoksen toimintaa on arvosteltu laajalti muun muassa vesistöihin päässeiden sulfaattipäästöjen sekä kipsisakka-altaiden vuotojen vuoksi. Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.

Valtionyhtiö Solidium on yhtiön suurin omistaja 15 prosentilla.