Hyppää sisältöön

Talvivaara-aktivisti: "Talvivaaran tehdas ajettava alas, paikalle biokaasulaitos"

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin varapuheenjohtaja Antti Lankinen pitää nyt tärkeimpänä Talvivaaran tehtaan turvallista alasajoa. Samalla hän näkee Talvivaaran alueen tulevaisuuden biokaasulaitoksena.

Kuva: Kalle Heikkinen / Yle

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin varapuheenjohtaja Antti Lankinen on ihmetellyt Talvivaaran toimintaa tehtaan historian alusta alkaen.

– Talvivaaran yhtälö on ollut mahdoton, koska tuotantokustannukset ovat paljon korkeammat kuin lopputuotteesta saatava hinta. Toiminta ei ole ollut millään tavalla kestävällä pohjalla. Lisäksi kaivoksen rakentamisen aikaan sain usealta kaivosammattilaiselta arviot, että Talvivaaran bioliuotusmenetelmäkään ei tule toimimaan taloudellisesta kannattavalla pohjalla, Lankinen sanoo.

Nyt Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin varapuheenjohtaja Antti Lankisen mukaan tärkeintä on Talvivaaran Sotkamon tehtaan turvallinen alasajo.

– Ensisijaisesti pitäisi edetä ajatellen tehdasalueella olevien saastuneiden vesi- ja maalueita ja puhdistamista ja ennallistamista. Valtion pitää rakentaa sellainen organisaatio, joka hoitaa miljoonien kuutioiden vesimassojen puhdistuksen kuntoon. Tehtävää varten pitää nyt kokeilla ja pilotoida erilaisia tekniikoita. Samaa koskee saastuneita maa-alueita.

Pilotoinneista ja tehdaslueen infrasta potkua Talvivaaran tulevaisuuteen

Antti Lankinen on sitä mieltä, että konkurssiin hakeutuneen Talvivaaran jatkon suhteen kaikki ideat ovat tarvittavia.

– Esimerkiksi näistä saastuneiden vesi- ja maa-alueiden puhdistuspilotoinneista saataisiin Kainuuseen iso pään avaus. Mielestäni tässä on mahdollisuudet vientituotteeksi asti, että pystytään hoitamaan näin ison alueen vedet ja vielä Talvivaaran lähijärvet.

Biokaasut ovat tulevaisuuta, siihen pitää uskoa valtioinkin. Talvivaaran Sotkamon tehdasalue on siihen kuin tehty.

Antti Lankinen

Edessä olisi Lankisen mukaan vuosien urakka, joka vaatisi miehen omien laskelmien mukaan valtiolta arviolta 250 miljoonaan euroa rahaa. Talvivaara tehdasalueena olisi hänen mukaansa paikkana hyödynnettävä muun muassa biokaasulaitokseksi.

– Sitä puoltaa jo sijainti: on olemassa valmis rautatieyhteys, tarvittavat sähkölinjat, sekä koko teollinen infra.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin varapuheenjohtaja Antti Lankinen idea pohjautuu ajatukseen, että maamme liikenne kulkisi muilla energioilla kuin bensiinillä tai dieselillä.

– Biokaasut ovat tulevaisuuta, siihen pitää uskoa valtioinkin. Talvivaaran Sotkamon tehdasalue on siihen kuin tehty.

Lankisen mukaan maahamme tarvitaan yksi tai kaksi isoa biokaasulaitosta, joissa voitaisiin tehdä tutkimustoimintaa ja tuottaa mahdollisimman korkealaatuisia tuotteita.