Vihastujat, vetäytyjät ja innostujat – muutokset työpaikalla tuovat esiin ihmisten eroja

Kun muutos myllertää työpaikalla, kukin reagoi omalla tavallaan. Yksi innostuu, toinen vetäytyy, kolmas vihastuu. Reagointitapaan vaikuttavat temperamentti ja aiemmat kokemukset muutoksista selviämisestä. Työyhteisöä auttaa, jos tunnistaa edes oman tapansa reagoida. Riskinä on, että ulkoisen uhan lisäksi työporukkaa alkaa repiä sisäinen ristiriita.

Kuva: Yle

Jokaisella on oma tyypillinen tapansa reagoida vaikkapa työpaikalla pyyhkivään muutoksen puhuriin. Perustyyppejä on viisi, ja erilaisissa muutostilanteissa voi löytää itsensä reagoimasta eri tavoin. Pääasiassa silti oma temperamentti ja aiemmat selviytymiskokemukset ohjaavat sitä, miten muutokseen suhtautuu.

Psykiatrinen sairaanhoitaja Ullamaija Keskinen Yleltä sanoo, että erilaisten reagointityyppien ymmärtäminen auttaa välttämään turhat ristiriidat työyhteisössä:

– Ei pidä pahastua, jos naapuri reagoi eri tavalla. Ei ole oikeaa eikä väärää tapaa tai oikeita tai vääriä tunteita.

Jos työntekijältä puuttuu kyky ymmärtää erilaisia reaktioita, muutostilanne voi käydä entistäkin vaikeammaksi. Uhka ei enää tulekaan ulkopuolelta, vaan erilaisuus hajottaa yhteisöä sisältäpäin, Keskinen havainnollistaa.

Passivoituviin erityistä huomiota

Viisi toimintatapaa muutoksessa ovat passivoituminen, vihastuminen, asiakeskeiseksi aktivoituminen, analysoiminen ja innostuminen. Passivoituvat loukkaantuvat ja vetäytyvät kuoreensa. He etsivät elämäänsä mielekkyyttä työn ulkopuolelta. Vihastuva tyyppi taas hyökkää esiin ja antaa kaikkien kuulla mielipiteensä.

Asiakeskeiset jatkavat sitä, mitä ovat aina tehneet tai ryhtyvät vaikuttamaan virallisia reittejä pitkin. Analysointiin taipuvaiset erittelevät ja järkeistävät. Innostuville taas muutos on jännittävä tilaisuus, johon liittyy uuden odotusta.

Psykiatrisen sairaanhoitajan Ullamaija Keskisen mielestä esimiehen on hyvä tunnistaa erityisesti ne, jotka vetäytyvät. Muut ilmaisevat itseään, ja heidän tunteensa kuulee ja näkee.

Työpaikalla ei ole lupa ilmaista tunteita miten vain sillä perusteella, että tuntuu pahalta.

Psykiatrian sairaanhoitaja Ullamaija Keskinen

– Passivoituvat voivat jäädä syrjään ja huomiotta. Ei saa ajatella, ettei heillä mitään hätää ole – vaikka niinkin voi olla, Keskinen opastaa esimiehiä.

Vihastuvan tyypin hyökkäävyyttä taas on hyvä hieman hillitä, jos tällä on taipumus käydä tunteitaan läpi työpaikalla kovin voimallisesti. Muutenkin esimies on Keskisen mukaan vastuussa siitä, että tunteille ja reaktioille järjestetään työyhteisössä tietyt fooruminsa.

– Ne eivät voi myllertää hallitsemattomasti. Työpaikalla ei ole lupa ilmaista tunteita miten vain sillä perusteella, että tuntuu pahalta. Aikuisuus ja vastuu on säilytettävä tällaisessakin tilanteessa.

Päällisin puolin asiakeskeiset, analysoivat ja innostuvat vaikuttavat muutostilanteessa työyhteisössä kollegoina helpoimmilta. Toisaalta näihinkin reagointitapoihin voi liittyä ongelmia: esimerkiksi touhuaminen voi mennä liialliseksi, ja työntekijä tekee paljon kaikenlaista pääasiassa helpottaakseen oloaan.

Pieni jarru on hyväksi tasapainolle

Muutos on Keskisen mukaan aina jonkin sortin kriisi. Kielteinen muutoksen ei suinkaan tarvitse aina olla, mutta toisaalta positiivinenkin muutos aiheuttaa ihmisessä stressiä. Iihminen käy muutoksessa läpi viisi vaihetta: shokkireaktion, passiivisen ja aktiivisen vastustuksen, passiivisen hyväksymisen ja lopulta aktiivisen hyväksynnän.

Ihan jo hengissä pysymisen kannalta ei olisi järkevää, että ihminen olisi heti valmis sukeltamaan mihin tahansa.

Psykiatrian sairaanhoitaja Ullamaija Keskinen

Muutoksen laajuudesta riippuu, kuinka kauan prosessi kestää. Toinen tilanne voi viedä vuoden, kun taas pienen muutoksen vaiheet voivat olla ohi muutamissa minuuteissa. Tunteita tarvitaan silti, muistuttaa Ullamaija Keskinen:

– On tasapainon säilymisen kannalta tärkeää, että mieli työstää asioita. Ihan jo hengissä pysymisen kannalta ei olisi järkevää, että ihminen olisi heti valmis sukeltamaan mihin tahansa. On ihan hyvästä pitää jonkinlaista jarrua päällä, Keskinen kuvaa.