Auttin kalatien valmistelu alkaa

Rovaniemen Auttin kalatien valmistelut alkavat. Auttin kalaveden osakaskunta on saanut luvan kalatien valmisteluun ja rakentamiseen Auttin kauneuspadon yhteyteen.

Autti, Rovaniemi

Auttin kalaveden osakaskunta Yläkemijoella on saanut luvan rakentaa Kemijoen uomassa sijaitsevaan Auttin kauneuspatoon noin sadan metrin mittainen kalatie. Kalojen uusi kulkuväylä mahdollistaa muun muassa taimenen, harjuksen ja siian nousun. Osakaskunta haki lupaa viime toukokuussa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan keskiviikkona 5. marraskuuta. Päätöksestä on kuukauden valitusaika Vaasan hallinto-oikeuteen. Kalatien tavoitteena on elvyttää alueen kalakantaa ja parantaa paikallisia kalastusmahdollisuuksia. Lisäksi kalatien rakentaminen antaa tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia kalateiden rakentamisesta. – Päätös on hieno juttu, Timo Harju-Autti Auttin kalaveden osakaskunnasta iloitsee Kemijoki Oy:n Lieke-uutiskirjeessä.

– Aloitamme töiden valmistelut jo tulevana viikonloppuna. Merkitsemme maastoon kalatien linjauksen ja poistamme kaivinkoneella pintamaata kalliopinnan päältä. Näin voimme tarkemmin arvioida louhittavan kalliomäärän. Tämä tieto on tärkeä, kun pyydämme urakoitsijoilta tarjouksia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kevättulvien jälkeen ja valmista pitäisi olla syyskesällä. Sitten katsellaan, miten kalat suhtautuvat uuteen kulkureittiin. Auttin kalatie maksaa arviolta 100 000 euroa, josta Lapin ELY-keskus rahoittaa lähes puolet ja Kemijoki Oy lähes puolet. Jäljelle jäävistä kustannuksista vastaa Auttin kalaveden osakaskunta. Osakaskunta vastaa myös kalatien ylläpidosta.

Auttin kauneuspato on paikallisesti vakiintunut nimi Taittumaniemen pohjapadolle, joka rakennettiin 1970-luvulla, kun Kemijoen vedet oli ohjattu Pirttikosken tunnelivoimalaitokseen.