Näkökulma: Romahtanut demarilinnake kipuilee

Porissa tiivistyy monia SDP:n suurista ongelmista. Puolue yrittää olla samaan aikaan sekä vastuullinen taloudenhoitaja että aatteellinen muutosten vastustaja. Toimittaja Antti Laakso kaipaa demareilta linjakkuutta.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Antti Laakso
Antti LaaksoYle

SDP:n entisessä linnakkeessaPorissa tiivistyy monta sosiaalidemokraattien isoista ongelmista.

Puoluemenettiviime kuntavaaleissa ensi kertaa vuosikymmeniin suurimman puolueen asemansa Porin kaupunginvaltuustossa. Teollisuustyöväestön määrän väheneminen ja SDP:n valtakunnallisen suosion romahtaminen heijastuvat myös länsirannikolle.

Valtakunnan tasollademarien on vaikea tasapainoilla talousuudistusten ja laajan julkisen sektorin välillä. Puolueen talousosaajatJuhana VartiaisestaRaimo Sailakseenvaativat rakenteiden nopeaa ja radikaalia uudistamista, mutta perinteiset demarit haluavat pitää kiinni hyvinvointivaltion rakennuskauden malleista.

Perusdemarille yksityistäminen on myrkkyä. Puolueen kannatuksen laskusta syytetään helposti Lipposen kauden uudistuksia. Ikääntyvä demarien aktiivijoukko pelkää muutoksia, vaikka sosiaalidemokratia on alun perin uudistusliike eikä konservatiivinen säilyttäjä.

Porissa SDP:n toimintaon kuin toisinto tästä ilmiöstä.Kaupunginhallituksessademarit ovat muiden poliitikkojen rinnalla tukeneet alijäämän kattamista jo ensi vuonna, mikä käytännössä vaatii miljoonien eurojen leikkauksia. Pikavauhdilla etsityt keinot säästöjen löytämiseksi – eli muun muassa yksityistäminen – eivät kuitenkaan miellytä puoluetta.

Käytännössädemarien ongelma tiivistyiperjantain Uuden Ajanuutisessa (siirryt toiseen palveluun). Demarilehti oli haastatellut kaupunginhallituksessa istuvaa demarijohtaja Esa J. Wahlmania. Kun Porin perusturva esitti säästöjen saamiseksi ja vanhustenhoidon uudistamiseksi yksityistämisiä, kaupunginhallituksessa istuva Wahlman tyrmäsi ehdotuksen ”ärähtäen”.

Wahlmanin mukaan ”sosialidemokraateilta ei näille yksityistämissuunnitelmille heru ymmärrystä”. Mielenkiintoiseksi Wahlmanin kannanoton tekee se, ettäyksityistämisajatuksen takanaon vasemmistoliittolainen apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen,jonka mielestävanhentuneita rakenteita on pakko uudistaa.

Demarien ongelma on päättämättömyys. Jos kaupunginhallituksessa kannattaa nopealla tahdilla etsittäviä säästöjä, täytyisi ymmärtää, että siitä seuraa pikavauhdilla suunniteltuja leikkauksia. Perusturvan lisäksiyhtiöittämisiin ja palvelun heikentämiseenjoudutaan turvautumaan myös muun muassa katujen ja puistojenkunnossapidossa.

Kunnat ovat vaikeassa taloustilanteessa eikä Pori ole poikkeus. Sosiaalidemokraatit antavat aseet muiden käsiin, kun SDP näyttäytyy julkisuudessa vanhoihin toimintamalleihin tarrautuneena menneen maailman reliikkinä ja pelkästään julkisen sektorin työntekijöiden edunvalvojana.

Jos demareilla ei ole halua vasemmistolaisten virkamiesten esittämiin säästöihin, heiltä odottaisi vaihtoehtoja. Vastaukseksi ei kelpaa väen vähentäminen eläköitymisillä, joka kuulostaa hyvältä, mutta ei toimi käytännössä eikä tuo tarvittavia nopeita säästöjä.

Äänestäjät eivät ole tyhmiä. Jos poliitikot sitoutuvat säästöihin, niitä on silloin tehtävä ja ratkaisut on perusteltava. Kaikkein huonoin ratkaisu on vastustaa uudistuksia ennen eduskuntavaaleja ja siirtyä niiden kannattajaksi vaalien jälkeen.