Konepajayrittäjälle syytteet: rajua työsyrjintää ja ylitöitä jopa 1200 tuntia vuodessa

Konepajan toimitusjohtajan epäillään teettäneen työntekijöillään rajusti lainvastaisia ylityötunteja. Lisäksi hänelle luettiin syyte kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, joka kohdistui yhtiön venäläiseen työntekijään.

Kotimaa
Lakikirjat, laki, oikeus, oikeudenkäynti, laillisuus, lakitieto, Suomen laki
Antti Laakso / Yle

Huittislaisen konepajan toimitusjohtajalle on luettu Satakunnan käräjäoikeudessa syytteet kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä sekä työturvallisuus- ja työsuojeluaikarikoksesta.

Hänen epäillään laiminlyöneen työturvallisuusmääräysten noudattamista. Syytteen mukaan ongelmat liittyivät erityisesti ylitöiden teettämiseen ja lepoaikojen noudattamiseen.

Työaikalain säännösten mukaan ylitöitä saisi teettää 250 tuntia. Konepajan työntekijät olivat tehneet syytteen mukaan jopa 350 – 1214 ylityötuntia vuodessa. Töitä oli tehty myös yhtäjaksoisesti ilman viikoittaisia lepoaikoja.

Viisumi uusiksi ylitöillä

Syyttäjän mukaan toimitusjohtaja oli käyttänyt hyväkseen kesällä 2011 Suomeen tulleen venäläisen taloudellista ahdinkoa tai ymmärtämättömyyttä.

Toimitusjohtajan epäillään edellyttäneen venäläiseltä työntekijältä työskentelyä yhtiölleen 270 tuntia kuukaudessa ilman ylityökorvauksia, jotta hän saisi uudistettua viisuminsa. Venäläistyöntekijän ylityötunnit ylittivät syytteen mukaan moninkertaisesti työaikalain sallimat määrät.

Syyttäjä vaatii toimitusjohtajalle rangaistukseksi 5000 euron yhteisösakon lisäksi tuntuvaa sakkorangaistusta.