Hyytyvä asuntokauppa kaventaa välittäjien leipää – "toimeksiannoista kilpaillaan verisesti"

Välittäjien lukumäärä ei ole juuri muuttunut, vaikka välittäjien avulla tehtyjen asuntokauppojen määrä on vähentynyt. Viime vuonna tehtiin yhteensä noin 55 000 kauppaa, pari vuotta sitten yli 10 000 enemmän. Välittäjien määrää voi myös vähentää vuoden 2016 alussa voimaan tuleva lakimuutos: sen mukaan jokaisessa välitysliikkeessä vähintään puolella välittäjistä on oltava laillistetun kiinteistönvälittäjän ammattipätevyys.

talous
Remontoitu kerrostaloasunnon keittiö
Laura Valta / Yle

Kiinteistönvälittäjiä on liikaa vallitsevaan markkinatilanteeseen nähden, arvioivat kiinteistöalan kattojärjestöt. Myös muutamat suuret välitysketjut allekirjoittavat näkemyksen.

Tällä hetkellä välittäjiä on noin 4 500. Välittäjien lukumäärä ei ole juuri muuttunut, vaikka välittäjien avulla tehtyjen asuntokauppojen määrä on suorastaan romahtanut. Kiinteistöalan kattojärjeston Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton mukaan viime vuonna välittäjien avulla myytiin yhteensä noin 55 000 käytettyä kerros-, rivi- ja omakotitaloa.

Tämän vuoden saldo tähän mennessä on jäänyt viime vuoden vastaavasta ajasta.

– Koska vuotta on jäljellä enää pari kuukautta, eikä parissa kuukaudessa pystytä alkuvuonna syntynyttä vajetta kuromaan ja kokonaisuutta sitä kautta muuttamaan, tulee sama asetelma olemaan tosiasia myös vuoden 2014 lopussa eli välitettyjen kerros, rivi ja omakotitalojen kokonaiskauppamäärä on alhaisempi kuin vuonna 2013, arvioi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Malila.

Vuonna 2012 käytettyjä asuntoja välitettiin lähes 64 000 ja vuonna 2011 sekä 2010 yli 66 000. Toisin sanoen välittäjillä on ollut myytävänä reilusti yli 10 000 asuntoa vähemmän.

– Välittäjien määrän pitäisi vähentyä noin 10 prosenttia, sanoo Huom! -välitysketjun liiketoimintajohtaja Jukka Rantanen.

– Lonkalta heittäisin, että liikaa on noin 1 000 välittäjää, arvioi puolestaan Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Antti Asteljoki.

Välittäjien kisassa vaikeaa on etenkin untuvikoilla

Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa yhdelle välittäjälle jää laskennallisesti noin yksi asunto välitettäväksi kuukaudessa.

– Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että melko paljon on välittäjiä, joilla ei ole kauppaa ollenkaan, Rantanen toteaa.

Välittäjien mielestä koventuneessa kilpailussa pätee luonnonlaki: vahvimmat selviytyvät. Vaikeaa voi olla etenkin alalle vasta tulleilla.

Pienempien, itsenäisten välittäjäyritysten edustajajärjestö Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto on myös huomannut, että hiipunut asuntokauppa on tehnyt välittäjien elämästä raaempaa.

– Välittäjiä on sillä tavoin liikaa, että toimeksiannoista kilpaillaan verisesti. Välittäjät antavat asiakkaille liian optimistisia hinta-arvoita ja välityspalkkiot ovat alhaiset, kuvailee Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas.

Koko kiinteistöalan kattojärjestön Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Malila toteaa, että nykytilanteessa osa välittäjistä on siirtynyt sivutoimisiksi välittäjiksi. Tällaiset ratkaisut eivät näy välittäjien kokonaismäärän muutoksena.

LKV-kokeen läpäiseminen ei ole itsestäänselvyys

Takkuisen asuntokaupan lisäksi horisontissa siintää toinenkin tekijä, joka voi lähitulevaisuudessa vähentää kiinteistönvälittäjien määrää. Runsaan vuoden päästä eli vuoden 2016 alussa tulee voimaan lakimuutos, jonka perusteella jokaisessa välitysliikkeessä kaikissa toimipaikoissa vähintään puolella välittäjistä on oltava välittäjäkokeessa osoitettu laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) ammattipätevyys.

Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa välityspalveluiden laatua.

– Joillakin välitysliikkeillä voi tulla kiire – jos vaikka esimerkiksi on liike, jossa on viisi henkilöä töissä, mutta vain yhdellä on LKV-pätevyys. Lakimuutos voi tietää toimipisteiden yhdistymisiä, Anttila-Kangas sanoo.

Lain edellyttämien pätevyyskriteerien täyttymistä valvovat aluehallintovirastot.

– Toivottavasti valvova viranomainen eli AVI ottaa tiukan kannan. Näkisin, että lakimuutoksen seurauksena moni firma voi joutua laittamaan lapun luukulle, ennakoi Huoneistokeskuksen Asteljoki.

Samaan hengenvetoon hän toteaa, että heillä LKV-pätevien osuus on tällä hetkellä 70–75 prosenttia välittäjistä.

LKV-kokeen järjestämisestä vastaa Keskuskauppakamari. Kokeita järjestetään normaalisti kahdesti vuodessa, mutta ensi vuonna on tarkoitus järjestää yksi ylimääräinen lakimuutoksen takia. LKV-koe ei ole aivan läpihuutojuttu, sillä tavallisesti noin kolmasosa kokeeseen osallistuneista läpäisee sen.

Seuraavan kerran LKV-koe järjestetään ensi viikon lauantaina. Oulussa, Tampereella ja Helsingissä pidettäviin koitoksiin on ilmoittautunut yhteensä noin 550 henkilöä.