Väitöstutkimus kumoaa väitteet mammografiaseulontojen tehottomuudesta

Turun yliopiston väitöstutkimuksen tulokset kumoavat tulkinnat siitä, että mammografiaseulonnoista kannattaisi luopua. Tutkimus esittääkin, että koko Suomen olisi syytä ottaa mallia Turun mammografiaseulonnasta.

Kotimaa
Mammografiakuva.
Mammografiakuva naisen rinnassa olevasta syöpäkasvaimesta.Yle

Turun yliopiston väitöstutkimus kumoaa väitteet mammografiaseulontojen tehottomuudesta. Lääketieteen lisensiaatti Ilmo Parvisen väitöstutkimuksessa tutkittiin Helsingissä, Turussa ja koko muussa Suomessa asuneita 40–84-vuotiaita naisia.

Väitöstutkimuksen mukaan jo 40-vuotiaiden ja yli 70-vuotiaiden naisten kohdalla aloitettu mammografiaseulonta vähentää merkittävästi naisten kuolleisuutta rintasyöpään.

– Eräs tutkija on esittänyt, että jopa 30 prosenttia mammografian myötä arvioiduista syöpäepäilyistä on ylidiagnostisoinnin tuloksia. Tutkimukseni paljasti, että ylidiagnostisointien määrä jää noin kymmeneen prosenttiin. Tutkimustulokset eivät tukeneet monille tahoille levinneitä ja toistuvasti kansainvälisessäkin mediassa esiin nostettuja tutkimustulkintoja, joiden mukaan mammografiaseulonnoista voitaisiin luopua, Ilmo Parvinen sanoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Nuorimman ikäluokan rintasyöpäkuolleisuus laski alle puoleen

Tutkimuksen seulontatulokset kattoivat 23 vuoden ajanjakson. Tuota jaksoa verrattiin seulontaa edeltäneeseen 11 vuoden ajanjaksoon.

Käynnistysvaiheessa Turku kutsui mammografiaseulontaan 40–74-vuotiaat naiset. Helsinki kutsui aluksi vain 50–55-vuotiaat naiset. Koko maa kutsui 50–59-vuotiaat naiset.

Turussa nuorimman ikäluokan rintasyöpäkuolleisuus aleni alle puoleen ennen seulontaa vallinneesta tasosta. Vastaavana aikana yli 75-vuotiaiden ikäluokan rintasyöpäkuolleisuus laski yli 25 prosenttia muihin vertailualueisiin suhteutettuna.

Turun mallista oppia koko Suomelle?

Tutkimuksen mukaan ei kuitenkaan ole olemassa tilastollista näyttöä siitä, että tulokset johtuisivat nuorimman ikäryhmän kohdalla vain seulonnasta. Sen sijaan iäkkäiden kohdalla tilastollista näyttöä saatiin.

– Kaiken kaikkiaan Turussa rintasyöpäkuolemalta näyttäisi seulonta-aikana välttyneen yli sata naista. Mikäli seulonta olisi Turussa rajattu suppeammaksi, koko maan standardin mukaiseksi, luku olisi jäänyt vain murto-osaan mainitusta, Parvinen sanoo.

Parvisen mukaan sekä hänen väitöstutkimuksensa että aiemmat tutkimustulokset kertovat, että jopa 2 000 suomalaisen potilaan kuoleminen rintasyöpään olisi voitu estää seulonnan seuranta-aikana 23 vuoden ajanjaksolla, mikäli koko Suomessa olisi käytetty Turun seulontamallia.

Lähteet: Turun yliopiston tiedote