Tutkija muistuttaa suojelun tärkeydestä: "Norppa on tullut tänne ennen ihmistä"

Saimaannorpan suojelun lisääminen jakaa mielipiteitä. Moni kokee, että hyljettä vaalitaan jo ihmisten harjoittaman kalastuksen kustannuksella. Norppatutkija Juha Taskinen vastaa Etelä-Karjalan Radion keskipäivässä esitettyyn norppa-kritiikkiin.

luonto
Norppa lepokivellään Saimaalla.
Kimmo Vertanen

Tutkija viittaa kintaalla Etelä-Karjalan Radion kuuntelijoiden kommenteille, joiden mukaan norpan suojelua ei tarvitse tehostaa.

– Valtaosa suomalaisista eli yli 80 prosenttia vaatii tehokkaampia toimia norpan suojelemiseksi, toteaa norppatutkija Juha Taskinen.

– Tässä vedotaan ikiaikaiseen vesialueiden omistusoikeuteen, joka tyrmää saimaannorpan suojelun. Eläimellä on oikeus olla omassa vedessään ja norppa on tullut tänne ennen ihmistä, Taskinen kommentoi.

Saimaannorppa on maailman vähälukuisin ja unhanalaisin hylje.

– Sen suojeleminen on meidän käsissämme, Taskinen muistuttaa.

Taskisen mukaan tutkijat haluavat toimia avoimesti ja suojella norpan lisäksi muitakin uhanalaisia eläimiä, kuten järvilohta, taimenta ja nieriää.

Verkko on pyhä

Verkot ovat norpan suojelun kannalta suurin ongelma.

– Verkko tuntuu olevan niin pyhä asia, että sille varmaan pitäisi pystyttää toteemi, Taskinen kommentoi.

Hän muistuttaa, että muitakin kalastuskeinoja löytyy. Ammattikalastajat ovat norpan puolella ja he pyytävät muilla välineillä. Taskisen mukaan verkkokalastus on poikkeuksellinen oikeus Suomessa.