Ikäihmiset yhä useammin perintätoimistojen asiakkaina

Laskujen maksamisesta on tullut ikäihmisille aiempaa hankalampaa, ja moni vanhus voi päätyä perintätoimiston asiakkaaksi esimerkiksi muistiongelmien vuoksi. Ikäihmisten osuus perintätoimistojen velallisista on liki kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Monet rästiin jääneet laskut ovat tulleet kunnalta.

Kotimaa

Ikäihmiset päätyvät yhä useammin perintätoimistojen asiakkaaksi terveydentilastaan johtuvien ongelmien vuoksi. Perintätoimistolle voi päätyä esimerkiksi terveyskeskus- ja sairaalamaksuja.

Kaikki vanhukset eivät pääse pankkiin tai osaa maksaa laskujaan tietokoneella. Osa unohtaa maksaa laskunsa, eikä omaisia tai edunvalvojaa ole aina auttamassa.

– Toisinaan meihin on ollut yhteydessä avaamattomia kirjekuoria löytänyt kotipalvelun työntekijä. Kirjeissä on ollut laskuja tai jopa perintäkirjeitä, sanoo 80 miljoonan euron liikevaihtoa Suomessa pyörittävän perintäkonserni Lindorffin varatoimitusjohtaja Seppo Lahtinen.

"Perintätoimintaa kuntien vastuulle"

Ikäihmiset eivät ole perintäfirman suurin asiakaskunta, mutta yli 55-vuotiaiden osuus velallisista on kaksinkertaistunut 2000-luvulla.

Kunnat voisivat saada korkojen myötä myös tuloja, jos ne hoitaisivat perinnän itse

Pasi Pönkä

Kunnista lähes 90 prosenttia käyttää perintätoimistoja saataviensa perinnässä. Kuntaliiton lakimies Pasi Pöngän mukaan se on liian paljon. Asiakkaan lasku voisi jäädä pienemmäksi, jos kunta hoitaisi perinnän itse.

– Minusta olisi hyvä, jos kunnat itse hoitaisivat perintätointa ja silloin voitaisiin ottaa paremmin huomioon asiakkaiden olosuhteet ja toimia mahdollisimman joustavasti. Eihän missään sanota, että näitä perintäkuluja on pakko periä, Pönkä toteaa.

Pönkä pitää ongelmana, että yli puolet kunnista käyttää perintätoimistoja myös teknisenä toimijana ulosotossa. Esimerkiksi Helsingissä perintätoimistolle on päätynyt asiakkaiden laskuja myös kaupungin omien tietojärjestelmäongelmien takia. Tästä on jo huomauttanut myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies.

Maksumuistutus- ja perintäkulujen jälkeen pienen laskun loppusumma voi olla moninkertainen. Perinnän ulkoistamista perustellaan sillä, ettei kunnalla ole siihen henkilökuntaa.

Pöngän mukaan kunnat voisivat saada korkojen myötä myös tuloja, jos ne hoitaisivat perinnän itse.

– Jos käytetään ulkopuolisia perintätoimistoja, niin maksetaan myös näiden perintätoimistojen omistajille osingot.