1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ulkomaat

EU-valtiot saamassa oikeuden päättää GMO-tuotteiden viljelystä itse

Parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi esityksen, joka antaisi jäsenmaille lopullisen vallan päättää, saako geenimuunneltuja tuotteita viljellä. Päätöksenteko EU:ssa on kestänyt jo neljä vuotta.

Kuva: Yle

GMO-tuotteiden eli geenimuunneltujen organismien viljelystä päättäminen näyttää etenevän vihdoin. Pitkän erimielisyyden jälkeen EU:n jäsenmaat päättivät kesällä (siirryt toiseen palveluun), että kukin maa voi itse päättää, saako sen alueella viljellä geenimuunneltuja kasvilajikkeita vai ei.

Europarlamentti käsittelee esitystä parhaillaan. Ympäristövaliokunta hyväksyi tiistaina mietinnön, jossa päätösvalta asiasta annetaan jäsenmaille. Ympäristövaliokunta on kuitenkin joistakin asioista eri mieltä kuin jäsenmaat, ja seuraavaksi asiasta haetaan yksimielisyyttä. Jos sopu löytyy, parlamentti päättää laista tammikuussa.

Parlamentti haluaisi säätää lain yksityiskohtaisemmaksi kuin jäsenmaat ja toivoo paikoin tiukempia kriteerejä GMO-tuoteiden viljelyyn.

EU:ssa geenimuunneltuja kasvilajikkeita saa viljellä, jos Euroopan elintarviketurvallisuudesta vastaava viranomainen EFSA hyväksyy lajikkeen ja jäsenmaat hyväksyvät viljelyn. Jäsenmaat ovat kuitenkin jo nyt voineet halutessaan kieltää GMO-tuotteiden viljelyn omassa maassaan. Vain Ranska on käyttänyt tätä mahdollisuutta.

GMO-lajikkeiden turvallisuudesta ollaan erimielisiä. Viimeksi keväällä EU päätti sallia maissilajikkeen viljelyn, vaikka vastustajien mielestä se saattaa lisätä vahingollisten hyönteisten määrää.

GMO-kasvien jalostuksessa tavoite on tuottaa satoisia ja vastustuskykyisiä kasveja. Kiistelyä aiheuttaa esimerkiksi se, että joissakin lajikkeissa on antibiooteille vastustuskykyisiä geenejä.