Oulussa pohditaan taas vaelluskalojen palauttamista keskustan puroihin

Oulun kaupunki tutkii mahdollisuuksia palauttaa vaelluskalat Hupisaarten puroihin. Niihin haluttaisiin siikaa, lohta, harjusta ja taimenta.

kalat
Keskeltä suosittua puistoa löytyy rauhallisia saarekkeita.
YLE / Tuomo Tokoi

Hupisaarten alueella on pieniä puroja noin kaksi kilometriä. Puroihin haluttaisiin siikaa, harjusta, taimenta ja lohta. Tiistaina kokoontuva Oulun yhdyskuntalautakunta esittää kunnostustoimien rahoituksen päivittämistä.

Muun muassa riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus katsoo, että Hupisaarten purot ovat tällä hetkellä biologisesti helpoin kohde vaelluskalojen luonnontuotannon käynnistämiseen Oulujoen alueella.

Kalan istuttaminen lähes kaupungin keskustaan on maailmalla harvinaista. Hupisaarten alueen puisto ja vesialue ovat kaupungin omistuksessa.

Valtuustoaloitteen Hupisaarten puroja koskevan kunnostussuunnitelman on laatinut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja se on osa kalateiden suunnittelu ja tukitoimet Pohjois-Pohjanmaa -hanketta.