Ravipelien suosio laskenut, suuntaa yritetään muuttaa: Kivijalkapisteiden henkilökunnan koulutus avainroolissa

Neljän raviradan solmiman yhteistyön kautta raviradat yrittävät nostaa Toto-pelien suosiota. Viimeiset vuosien aikana Toto-pelien suosio on laskenut. Ne ovat kuitenkin tärkeä tulonlähde raviradoille.

Kotimaa
Kouvolan raviradalla harjoitellaan.
Yle / Raine Martikainen

Eteläisen Suomen raviradat yrittävät kasvattaa ravipelien myyntiä yhdessä Fintoton kanssa. Kouvolan, Porin, Vermon ja Turun raviradat ovat sopineet yhteistyöstä, jonka kautta ne yrittävät nostaa Toto-pelien suosiota mm.kouluttamalla erilaisten kivijalkamyyntipisteiden henkilökuntaa. Näin raviradat haluavat tarjota entistä parempaa palvelua ravipelien ystäville.

Ongelmaksi on muodostunut myyntipisteiden, kuten kioskien ja ravintoloiden, taajaan vaihtuva henkilökunta ja niissä tarjottavien palveluiden laaja kirjo. Sen vuoksi ravipelit jäävät henkilökunnan osalta usein vähälle huomiolle.

– Myyntipisteet ovat avainroolissa päivittäisessä myyntityössä. Henkilökunnan koulutus on avainroolissa ja sen rinnalla tietysti markkinointi ja tiedotus, sanoo Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Arto Hytönen. Viimeisten vuosien aikana Toto-pelejä on pelattu entistä vähemmän. Ne ovat kuitenkin tärkeitä raviratojen taloudelle.

Vermon, Turun Metsämäen, Valkealan Hevosystäväinseuran eli Kouvolan ja Porin raviratojen muodostama alue vastaa 40 prosentista koko maan Toto-myynnistä. Alueeseen kuuluvat myös Kokemäen ja Loviisan kesäradat. Näiden raviratojen alueella sijaitsee noin 390 kivijalkamyyntipistettä, joissa voi pelata Toto-pelejä.

Raviradat ovat aloittaneet yhteistyön vapaaehtoisesti raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos ry aloitteesta. Alueellista yhteistyötä on vireillä myös itäisessä, pohjoisessa ja keskisessä Suomessa.

– Uusien muodostettavien hevostalousalueiden kautta pyrimme saamaan toimintaan uusia tehoja ja myös Toto-pelien myyntiä saamaan jatkossa käännettyä takaisin kasvu-uralle, tiivistää Arto Hytönen raviratojen yhteistyön tavoitteet. Käytännön yhteistyön raviradat aloittavat ensi vuonna.