Kännykän käytöstä tiukat säännöt kouluissa Rovaniemelläkin

Rovaniemen perusasteen kouluissa kännykän käyttö koulupäivän aikana on kielletty muulloin kuin välitunneilla tai opettajan erikseen antamalla luvalla. Älykännyköiden yleistyessä kouluissa on ollut ongelmia kännyköiden käytössä.

Kotimaa
Kännykkä kädessä.
Älykännyköiden näpläily on kouluissa enemmän kuin yleistä. Vesa Vaarama selvittää, mikä on Rovaniemen koulujen yleinen linja kännykän käyttöön. Kuva: Riikka Pennanen / Yle

Uusi perusopetuslaki ja myös oikeuskanslerin kannanotto asiaan on antanut kouluille keinoja rajoittaa häiritsevää käyttöä.

Oikeuskanslerin kannan mukaan oppilaalta voi ottaa kännykän pois opetustunnin ajaksi, jos sillä häiritään opetusta tai oppimista. Kannanotto liittyi kahteen viimevuotiseen tapaukseen, joista tehtiin kantelu oikeuskanslerille.

Toisessa tapauksessa koulupäivän aikana kännyköistä piti olla virta pois päältä, toisessa taas ne kerättiin koulupäivän ajaksi luokan eteen säilytykseen. Molemmissa oli perusteena häiriöt ja kännyköillä tehty kiusaaminen.

Sen jälkeen vuoden vaihteessa astui voimaan perusopetuslain muutos, jossa uutena pykälä on mukana myös esineiden häiritsevä käyttö.

Koulut ovat tervehtineet perusopetuslain muutosta ilolla, koska siinä määritellään jotain suuntaviivoja miten tehokkaasti puhelinten ja muiden laitteiden käyttöä voidaan kouluissa rajoittaa.

Koulujen omilla säännöillä tarkennetaan rajoja

Perusopetuslain pykälän 36 d ensimmäisen momentin mukaan rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa sellainen esine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

Tarkennusta lainkohtaan ei ole. Jänisräikkä tai ghettoblasterradio on ilman muuta sellainen esine, mutta kouluissa tulkitaan kohtaa niin, että myös laukussa piippaava kännykkä voidaan tämän pykälän mukaan tarvittaessa takavarikoida vaikka oppilas ei käytä sitä suoranaisesti tunnin häiritsemiseen.

Puhelinta ei sen sijaan voi ottaa oppilaalta pois, jos se on äänettömänä ja poissa näkyvistä, takavarikointiin vaaditaan häiriö. Esimerkiksi Pellossa viime vuonna kokeiltu kännyköiden kerääminen varmuuden vuoksi pois ennen tuntia on siten lain vastainen toimi.

Rovaniemellä koulut määrittävät omilla säännöillään lain puitteissa miten puhelimia, tablettitietokoneita tai muita laitteita voi käyttää. Yleisintä on että käyttää voi välitunnilla mutta ei esimerkiksi ruokatunnilla, joka katsotaan koulun työajaksi.

Opetustunnit ovat kokonaan rauhoitettuja edellä mainituilta laitteilta paitsi silloin kun niitä käytetään opettajan kehotuksesta oppimisen tukena, eli esimerkiksi tiedonhankinnassa.