Valtio huolehtii viimekädessä Talvivaaran kaivosoikeuksista – oikeuksia ei päästetä raukeamaan

Talvivaara Sotkamon kaivosoikeudet ovat konkurssipesän arvokkain omaisuus. Kaivosluvan ei anneta raueta missään tapauksessa, kerrotaan valtion Talvivaara-toimistolta.

Talvivaara
Talvivaaran bioliuotuskasoja ja metallitehdas.
Talvivaaran bioliuotuskasoja ja metallitehdas.Heikki Rönty / Yle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes määräsi viime kesänä Talvivaara Sotkamon asettamaan 185 000 tuhannen euron vakuuden kaivoksen lopettamisen varalta, mutta yhtiö valitti päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Mikäli vakuudet jäävät asettamatta määräajassa, Tukes purkaa tällä hetkellä konkurssipesän hallussa olevat kaivosoikeudet.

Valtion Talvivaara-toimiston projektipäällikkö Mika Lautanalan mukaan asia hoidetaan kuntoon jollain tavalla joka tapauksessa.

– Onhan se erikoista, jos valtio joutuu hankkimaan vakuuksia valtiolle. Toivottavasti löytyy joku muu, joka huolehtii asian kuntoon. Mutta ei sitä huolehtimatta jätetä. Aikaa tässä on aika paljon.

Lautanalan mukaan pieni summa ei ole kynnyskysymys vakavasti otettavalle toimijalle, joka harkitsee toiminnan jatkamista.

– Pieni asia, mutta suuri merkitys. Toisaalta mahdollinen jatkaja joutuu miettimään myös 107 miljoonan euron ympäristövakuuksia, sanoo Lautanala.

"Vakuuden puuttuminen on myynnin kannalta kohtalokasta"

Konkurssiasiamies Helena Laine miettii vakuutta pesän arvon kannalta.

– Jos vakuuden raukeaminen vaikuttaa kokonaisuuden myyntiarvoon, pesänhoitajan pitää miettiä sitä pesän kokonaisuuden kannalta. Vakuus kannattaa maksaa, jos sen puuttuminen on myynnin kannalta kohtalokasta.

Laineen mukaan pesän oikeudet tai velvollisuudet riippuvat siitä, mihin kaivoslupa kohdistuu.

– Jos kaivoslupa koskee alueen koko toimintaa, on pesällä jopa velvollisuus huolehtia asiasta. Jos kaivoslupa koskee vain louhintaa ja murskausta, pesällä ei ole käsitykseni mukaan velvollisuutta, mutta on oikeus huolehtia asiasta pesän arvoon liittyvien syiden takia.

Kaivoslupa on arvokkain konkurssipesässä

Myös Tukesin yli-insinööri Terho Liikamaa korostaa vakuuksien merkitystä konkurssipesälle.

– Kaivoslupa on konkurssipesän ylivoimaisesti arvokkain osa. Sen menettäminen olisi kohtalokasta kokonaisuudelle. Siinä menetettäisiin koko se tietotaito, jota on hankittu vuosien aikana.

Kaivoslupa koskee Liikamaan tulkinnan mukaan koko toimintaa alueella.

– Metallien talteenottolaitos on kaivospiirin alueella ja sitä koskee kaikki kaivosluvan oikeudet ja velvoillisuudet. Mikäli talteenottolaitos olisi kaivospiirin ulkopuolella, asia voisi olla toinen. Minusta kysymys on lähinnä akateeminen, toteaa Liikamaa.