yle.fi-etusivu

Trafi perii ylihintaa autoilijoilta – voitoilla tuetaan muita liikennemuotoja

Liikenteen turvallisuusvirastolla Trafilla on vaikeuksia palveluidensa hinnoittelussa. Autoilijat pulittavat vuosittain yhteensä miljoonia euroja liian korkeita maksuja esimerkiksi ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröinnistä. Sen sijaan merenkulun, ilmailun ja rautatieliikenteen taksat ovat olleet jo vuosia liian matalia.

Kotimaa
Ajo-opetusta.
Yle

Autoilijat ovat maksaneet yhteensä 38 miljoonaa euroa ylihintaa Trafin tieliikennepuolen palveluista vuosina 2010–2014. Asia käy ilmi Trafin sisäisistä laskelmista, jotka Yle Uutiset pyysi nähtäväkseen.

Maksuperustelain mukaan Trafi saa periä julkishallinnollisista palveluista, kuten ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröinnistä, vain omakustannehinnan. Asiakkaalle koituvalla maksulla saa pääsääntöisesti kattaa vain palvelun tuottamisesta aiheutuneet kulut.

Trafin luovuttamista tiedoista kuitenkin selviää, että tieliikenteen palveluissa voittoa on syntynyt vuosittain 5–10 miljoonaa euroa koko viraston olemassaolon ajan, eli viimeiset viisi vuotta.

– Pitää paikkansa, että liikennemuotojen kustannusvastaavuudet eivät ole kaikki 100:aa prosenttia, kuten maksuperustelaki edellyttäisi. Etenemme koko ajan siihen suuntaan, sanoo Trafin pääjohtaja Kari Wihlman.

Liikenne- ja viestintäministeriö nimitti Wihlmanin pääjohtajaksi toiselle viisivuotiskaudelle viime viikolla.

Ylihinta jää piiloon

Asiakkaat eivät todennäköisesti ole huomanneet ylihintaa, sillä Trafin tavallisimmat tieliikenteen maksut ovat pieniä. Esimerkiksi ajokortin rekisteröinti maksaa 12 euroa. Maksusta jäi Trafille voittoa noin 0,7 euroa per ajokortti vuonna 2013. Ajokortteja rekisteröitiin noin 370 000, joten ylijäämää ajokorteista kertyi noin 260 000 euroa. Ylijäämää syntyy, vaikka ajokortin rekisteröintihintaa on alennettu jo pariin otteeseen viime vuosina.

Myös eduskunnan budjettivallan alla oleva katsastustoiminnan maksu on ollut liian korkea. Vuonna 2013 katsastuksen valvonta tuotti ylijäämää 1,4 miljoonaa euroa Trafille. Eduskunta käsittelee paraikaa lakiesitystä maksun pienentämiseksi.

Hinnoittelun hankaluus liittyy niin sanottuun nettobudjetointiin. Trafi joutuu päättämään asiakasmaksun suuruuden ennen kuin tietää, minkä verran palvelulle on kysyntää. Myös kulut voivat muuttua, sillä digitalisointi ja toimintojen kilpailuttaminen tuovat säästöjä.

– Tämän kanssa on elettävä isossa virastossa. Meillä on 380 maksullista toimintoa ja suoritetta. Väkisin tulee tilanteita, että yhdeltä kantilta katsottuna kustannusvastaavuus ei mene ihan 100 prosenttiin, Wihlman sanoo.

Autoilijat maksavat muiden laskuja

Toinen merkittävä rahoitusongelma on, että merenkulun, rautateiden ja ilmailun osalta Trafin toiminta on tappiollista. Maksut ovat siis liian pieniä suhteessa kuluihin.

Käytännössä tämä on johtanut siihen, että autoilijat tukevat ylihintaisilla maksuilla muita liikennemuotoja, vaikka laki ei salli ristisubventointia.

– Sitä ei tapahdu niin paljoa, eikä se ole mitään yksittäistä asiakasryhmää niin väärin kohteleva, että talon sisällä tai ulkopuolella olisi esimerkiksi tarkastajien toimesta arvioitu, että maksuperustelain henkeä rikottaisiin tai toimittaisiin muutoin väärin, Wihlman sanoo.

Wihlman painottaa, että Trafi on saanut "puhtaat tilintarkastuskertomukset" jokaisena vuonna.

Näin siitä huolimatta, että tieliikenteestä yli jääneitä rahoja on käytetty myös sellaisten kulujen hoitamiseen, johon eduskunnan pitäisi antaa rahaa valtion budjetista. Tällainen on esimerkiksi ilmailualan yhteistyöelimen Eurocontrolin jäsenmaksu, joka siirtyi Trafin hoidettavaksi liikenne- ja viestintäministeriöltä vuonna 2012.

Trafi saa budjettirahaa jäsenmaksua varten kolme miljoonaa euroa, vaikka maksu on noussut jo 3,5 miljoonaan. Yksittäiset autoilijat rahoittavat osaltaan pieninä puroina ilmailun lennonvarmistustoiminnan kuluja, vaikka ne kuuluisi maksaa eduskunnan budjettirahalla.

Ongelma korjaantuu hitaasti

Trafi kertoo yrittäneensä korjata vääristymiä pitkään. Ensi vuonna ilmailun, merenkulun ja rautateiden taksat nousevatkin lähemmäs todellista hintaansa.

Suuria harppauksia ei Trafin mukaan voida tehdä, sillä maksukorotukset haittaavat vientiteollisuutta.

– Nyt pitää mennä määrätietoisesti ja harkiten, ilman isoja poukkoilevia liikkeitä kohden sitä, että kaikkien osalta oltaisiin kustannusvastaavuudessa. Yksittäiset moninkertaiset hinnankorotukset saattaisivat olla monelle elinkeinolle ja yritykselle katastrofaalisia tässä tilanteessa, muistuttaa Wihlman.

Viennin kustannusten kasvattaminen herättänee myös poliittisesta vastustusta synkässä taloustilanteessa.