If aloittaa yt-neuvottelut - työntekijöiden toivotaan siirtyvän Turkuun

Uusien tietojärjestelmien arvioidaan aiheuttavan korkeintaan 20 työntekijän vähennystarpeen. Muilta osin vähennyksiin ei pyritä, joskaan neuvottelujen vaikutusta kokonaishenkilöstömäärään ei vielä osata arvioida.

talous

Sampo-konserniin kuuluva If Vahinkovakuutusyhtiö aloittaa yt-neuvottelut.

Asiakaspalvelijoita halutaan siirtää Oulusta, Kuopiosta ja Tampereelta Turkuun. Tietojärjestelmäpuolella vähennystarve on korkeintaan 20 ihmistä.

Neuvotteluissa on mukana 340 työntekijää. Heistä 200 työskentelee asiakaspalvelu- ja myyntiorganisaatiossa ja 140 IT-palveluissa.

Yt-neuvottelut koskevat Oulun, Kuopion ja Tampereen asiakaspalvelukeskusten, Tampereen autoliikepalvelun, konttoriverkoston sekä IT-toimintojen henkilökuntaa.

Henkilöasiakasliiketoiminnassa työskenteleville tarjotaan mahdollisuutta siirtyä Turkuun, koska If haluaa keskittää palvelukeskukset sinne ja Espooseen.

Uusien tietojärjestelmien arvioidaan aiheuttavan korkeintaan 20 työntekijän vähennystarpeen.

Muilta osin vähennyksiin ei pyritä, joskaan neuvottelujen vaikutusta kokonaishenkilöstömäärään ei vielä osata arvioida.