Kansanedustajat Autto ja Rundgren: Tiukka lausunto saamelaiskäräjälaista

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta antoi lausunnon saamelaiskäräjälaista torstaina. Valiokunta on kuullut laajasti asiantuntijoita ja kiinnittää huomiota erityisesti lain sisältämään saamelaismääritelmään ja yhteistoimintavelvoitteeseen.

Suomen saamelaiskäräjät

Valiokunta toteaa, että saamelaiskäräjälailla on välittömiä vaikutuksia poronhoidon lisäksi metsästykseen, kalastukseen, metsätalouteen, luontaiselinkeinojen harjoittamiseen ja matkailuun. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että saamelaismääritelmästä saadaan koko saamelaisväestön ja muun alueen väestön laaja yhteisymmärrys. Valiokunnan mielestä on pyrittävä välttämään ratkaisuja, jotka lisäävät alueen ihmisten välille vastakkainasettelua. Ryhmähyväksynnän eli saamelaiskäräjien päätösvallan korostaminen saamelaiseksi hyväksymisprosessissa aiheuttaa vaikeita tulkintaongelmia ja on omiaan lisäämään ristiriitoja.

Valiokunnan mielestä on selvää, että lain sisältämä yhteistoimintavelvoite vaikuttaa moniin alueella harjoitettaviin elinkeinoihin. Valiokunta korostaa, että lakiehdotuksen välillisiä vaikutuksia elinkeinoihin sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen ei ole tarpeeksi selvitetty. Samoin on syytä selvittää vaikutukset niihin yksilöihin, jotka jätetään tiukentuvan saamelaismääritelmän ulkopuolelle. Lapin edustajista asian käsittelyyn maa- ja metsätalousvaliokunnassa osallistuivat Heikki Autto (kok.) ja Simo Rundgren (kesk.). He kuvailevat tiedotteessaan lausuntoa tiukaksi.

Valiokunnan lausunto menee perustuslakivaliokuntaan, joka tekee asiasta päätösmietinnön.