Ojala-Niemelä kiittelee poronhoitajien sijaisavusta

Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kiittää puoluetoveriaan, ministeri Susanna Huovista (sd.) poronhoitoajien sijaisavun vakinaistamisesta.

poronhoito

– Sijaisapujärjestelmän vakinaistaminen on viesti siitä, että poronhoitajien työtä ja elinkeinoa arvostetaan. Tilanne korjautuu ja poronhoitajat ovat nyt samalla viivalla muiden maataloustuottajien kanssa. Sijaisapujärjestelmä oli aikaisemmin vuosittain myönnettävän määrärahan varassa. Järjestelmän vakinaistaminen tuo turvaa ja jatkuvuutta alalle, Ojala-Niemelä toteaa tiedotteessaan.

– Sijaisapu toimisi niin, että poronhoitaja hankkisi itselleen haluamansa sijaisen silloin, kun hän tarvitsee poronhoitotöihin apua sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta. Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksaisi sijaisapujärjestelmän mukaisen korvauksen palvelun tuottajalle talousarviossa tarkoitukseen osoitetun määrärahan rajoissa.

Valtioneuvosto päätti asiasta torstaina. Laki on ehdotettu tulevan voimaan jo ensi vuoden alussa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki poronhoitajien sijaisavusta. Sijaisapujärjestelmä olisi pääosin vastaava kuin viime vuoden sijaisapujärjestelmässä ja vuosina 2010—2012 toteutetussa määräaikaisessa kokeilussa.

Ehdotettu laki koskisi poronhoitajaa, jolla on maatalousyrittäjän eläkelaissa tarkoitettu pakollinen maatalousyrittäjän eläkevakuutus tai vireillä hakemus sen saamiseksi. Lisäksi hänen pitäisi omistaa vähintään 50 lukuporoa yksin tai yhdessä hänelle sukua suoraan alenevassa polvessa olevan alle 18-vuotiaan henkilön kanssa, joka elää vakinaisesti hänen taloudessaan.

Esitys liittyy valtion ensi vuoden talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.