Hyppää sisältöön

Poronhoitajien sijaisapu pysyväksi

Hallitus esittää, että poronhoitajien sijaisavusta säädetään pysyvä laki. Tavoitteena on tukea poronhoitajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä ja parantaa näin poronhoidon harjoittamisen edellytyksiä.

Kuva: Vesa Toppari / Yle

Poronhoitajien sijaisapujärjestelmä olisi pääosin vastaava kuin viime vuoden sijaisapujärjestelmässä ja vuosien 2010-2012 kokeilussa.

Poronhoitaja voisi hankkia itselleen haluamansa sijaisen silloin, kun hän tarvitsee sijaisapua poronhoitotöihin sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden takia. Työkyvyttömyyden voisi osoittaa lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antamalla todistuksella. Sijainen ei voi olla työsuhteessa poronhoitajaan eikä hän voi olla tämän perheenjäsen. Sijaisapua voisi käyttää enintään 90 päivänä vuodessa.

Laki koskisi poronhoitajaa, jolla on maatalousyrittäjän eläkevakuutus sekä omistuksessaan vähintään 50 lukuporoa joko yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvan lapsen kanssa. Tällaisia poronhoitoja ol noin 790 vuonna 2012-2013. Noin 150 poronhoitajan arvioidaan käyttävän sijaisapua vuosittain.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina. Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.