Työkkäri hukkaa kerran löydetyn nuoren

Etsivä nuorisotyö toimittaa erityistä tukea tarvitsevia nuoria TE-toimistoon, mutta viranomaiset "hukkaavat" nuoria uudelleen. Jos nuori jää esimerkiksi tulematta varatulle tapaamisajalle, ei asiasta mene tietoa etsivälle nuorisotyölle, vaikka laki jo sen sallisikin. Vanhat tavat istuvat viranomaisissa tiukassa.

Kotimaa
Viesti nuorelle kunnan etsiviltä nuorisotyöntekijöiltä.
Jos etsivät nuorisotyöntekijät eivät tavoita nuorta esimerkiksi puhelimella tai sosiaalisen median kautta, niin kotiovelle jätetään yhteydenottopyyntö.Riikka Rautiainen / Yle

Nuorten auttaminen kangertelee työvoimatoimiston eli TE-toimiston vanhojen menettelytapojen vuoksi. Asiasta ovat huolissaan kuntien nuorisotyöntekijät, jotka tekevät etsivää nuorisotyötä alle 25-vuotiaiden joukossa.

Pahimmillaan tämä on johtanut siihen, että etsivien jo kertaalleen löytämä nuori on pudonnut järjestelmän rattailta kuukausiksi ennen kuin etsivät taas tavoittavat hänet.

– Nuoria menee hukkaan ja on mennyt hukkaan, kun he eivät ole menneet sovituille käynneille TE-toimistoon. Me voitaisiin olla nuoren mukana asiointikäynneillä, mutta emme saa TE-toimistosta tietoa siitä, ketkä ovat jättäneet tapaamisia väliin, toteaa etsivä nuorisotyöntekijä Satu Keinänen Kemin kaupungilta.

Vanhat tavat ovat tiukassa

Lapin TE-toimiston palvelujohtaja Tero Hyttinen myöntää, että työvoimaviranomaiset toimivat väärin, jos he eivät ilmoita erityisen tuen tarpeessa olevasta nuorista etsivälle nuorisotyölle.

Hyttinen selittää asiaa isolla muutoksella hallintokulttuurissa, joka suurelta osin edelleen perustuu salassapitosäännösten noudattamiseen.

– Nuorisolakia muutettiin muutama vuosi sitten siten, että eri viranomaisilla on velvollisuus kertoa eteenpäin, jos joku nuori on uhassa joutua hukkaan. Minun nähdäkseni on kyse vielä siitä, että lainsäädännöllisesti on luotu uudenlainen toimintakulttuuri, jota ei ole kaikin puolin sisäistetty, pohtii Hyttinen.

Asiaan on puututtu

Meri-Lapin kunnista ja Rovaniemeltä vahvistetaan, että yhteistyö toimii oppilaitosten ja sosiaalitoimen kanssa, mutta TE-toimistosta tiedonsaanti on vaikeaa.

– Yhteistyö ei ole TE-toimiston kanssa niin sujuvaa kuin sen pitäisi olla. Onneksi osalla työntekijöillä on suorat yhteydet joihinkin virkailijoihin, kuvailee etsivä nuoristotyöntekijä Niina Posio Rovaniemen kaupungilta.

Esimerkiksi Kemissä nuorisotyöntekijät ovat palaveeranneet tänä syksynä TE-toimiston työvoimaneuvojien kanssa ja sieltä on tehty ensimmäinen yhteydenotto.

– Me on kiinnitetty asiaan huomiota omassa henkilöstökoulutuksessa, mutta jos nuorisotyöntekijöiltä tulee aivan päinvastaista viestiä, asiaan pitää tarttua, lupaa Hyttinen.

TE-toimistosta otetaan kuitenkin yhteyttä nuoria koskevissa asioissa sosiaalitoimeen, joten Hyttisen mukaan etsivät saavat tietoa nuorista tätäkin kautta.

Yhteistyö oppilaistosten kanssa kerää kiitosta

Sen sijaan etsiviltä kerää kiitosta tiivis yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa. Esimerkiksi ammattiopisto Lappian opettajat ja koulukuraattorit ottavat herkästi yhteyttä etsiviin, jos nuori jää toistuvasti pois tunneilta.

Nuorisolain mukaan viranomaisten tulee luovuttaa nuoren yhteystiedot salassapitosäännösten estämättä, jos kysessä on alle 25-vuotias nuori, joka ei hakeudu peruskoulun jälkeen opiskelemaan tai keskeyttää ammatti- tai lukio-opinnot.

– Me voimme vähän avittaa näitä nuoria ja käydä kysymässä heiltä, miksi tunneilla oleminen ei enää kiinnosta. Monesti käy niin, että juttelun jälkeen nuori palaakin jatkamaan opintojaan, kuvailee Satu Keinänen.