Tukesin virkamiehille ei syytteitä Vihtavuoren räjähdetehtaan valvonnan laiminlyönnistä

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston eli Tukesin virkamiehiä vastaan ei nosteta syytteitä räjähdetehtaan valvontaan liittyvistä virkavelvollisuuden rikkomisista.

Kotimaa
Kuumentunut jätekontti savusi räjähdevalmistaja Forcitin Vihtavuoren tehdasalueella Laukaassa.
Keski-Suomen pelastuslaitos

Valtionsyyttäjä on päättänyt jättää nostamatta syytteet Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) virkamiehiin kohdistuneessa virkavelvollisuuden rikkomisepäilyssä. Tukesin virkamiehiä epäiltiin rikkeistä liittyen Vihtavuoressa sijaitsevan räjähdeainevalmistajan Forcit Oy:n tehtaalla tehtyihin tarkastuksiin.

Forcit Oy:n tehtaalla savunneesta jätekontista aiheutui räjähdysvaaran ja suuronnettomuuden uhka Laukaan Vihtavuoressa kesällä 2013. Alueella suoritettiin räjähdysvaaran vuoksi suurevakuointi.

Syyttäjä katsoi rikkomukset vähäisiksi

Tukesin virkamiehiin kohdistuneessa esitutkinnassa selvitettiin viranomaisten toimia liittyen laitoksen määräaikasvalvontoihin. Syyttäjä katsoi, että kahden virkamiehen kohdalla virkavelvollisuuden rikkominen tapahtui, sillä aiempien vuosien tarkastuksista löytyi laiminlyöntejä.

Vaaratilannetta edeltävän vuoden (2012) osalta tarkastus oli kuitenkin tehty ja Tukes oli velvoittanut Forcitia toimenpiteisiin. Yritys oli myös ryhtynyt vaadittuihin toimenpiteisiin.

Syyttäjä perustelee syyttämättäjättämispäätöstään vedoten muun muassa rikosten vähäisyyteen. Yhden epäillyn osalta syyttäjä päätyi syyttämättä jättämiseen näytön puuttumisen vuoksi. Syyttäjän mukaan lainsäädäntö antaa mahdollisuuden harventaa määräaikaistarkastuksia eikä ohjeistaminen tarkastusten harventamiseen ole virkavelvollisuuden vastaista.

Tukes sai tutkinnasta turvallisuussuosituksia

Vihtavuoren suuronnettomuusuhkaa tutkinut Onnettomuustutkintakeskus antoi raportissaan erityisesti Tukesia koskevia turvallisuussuosituksia, joiden mukaan Tukesin on muun muassa kehitettävä valvontaansa ja rekistereitään aiempaa reaaliaikaisemmiksi.

Toiminnanharjoittajien menettelyn ja aiheutuneen vaaratilanteen osalta asia on Sisä-Suomen poliisilaitoksella esitutkinnassa.