Metsästäjien ääntä kuullaan luonnonsuojelulain valmistelussa – "Toivoisin maalaisjärjen käyttöä"

Kannanottoja varten on avattu sivusto osoitteessa www.otakantaa.fi/luonnonsuojelulaki.

Kotimaa
Kuolleita puita metsässä.
YLE / Heikki Rönty

Metsästäjien ääni otetaan huomioon uuden luonnonsuojelulain valmistelussa. Luonnonsuojelulakia ollaan uudistamassa ja lain taustaksi kaivataan kansalaisten kannanottoja. Suomen ensimmäinen luonnonsuojelulaki oli vuodelta 1923 ja voimassaoleva laki on vuodelta 1996.

Valmisteilla olevaan lakiin on tulossa rajoituksia esimerkiksi koskien luonnonsuojelualueilla metsästämistä. Etelä-Savossa esimerkiksi Saimaan alueella metsästämistä on jo rajoitettu uuden lain mukaisesti.

– Siellä on asetettu aikarajoitteita milloin saa esimerkiksi hirvenpyynnin aloittaa ja lajien osalta on lajiluettelo mitä perustetuilla luonnonsuojelualueilla saa metsästää.

Toivoisin maalaisjärjen käyttöä, ettei turhaan asetettaisiin vastakkain suojelua ja metsästystä.

Petri Vartiainen

– Tämä täytyy kuitenkin kääntää positiiviseksi, niin että kokonaan siellä ei ole metsästystä kielletty, kertoo Etelä-Savon riistapäällikkö Petri Vartiainen.

Kannanottoja varten on avattu sivusto osoitteessa www.otakantaa.fi/luonnonsuojelulaki (siirryt toiseen palveluun).

– Toivoisin maalaisjärjen käyttöä, ettei turhaan asetettaisiin vastakkain suojelua ja metsästystä. Jos metsästyksellä ei ole ristiriitaa suojelualueen perustamistarkoituksen kanssa, niin miksi lähteä rajoittamaan metsästystä.

– Sinänsä tuntuu hassulta sellainen kategorinen kielto, koska luonnonsuojelualueen perustamisen syy voi olla vaikka vanhojen metsien suojelu tai soiden suojelu, niin siellä harjoitettavalla metsästyksellä ei tuntuisi maalaisjärjellä olevan ristiriitaa sen kanssa, toteaa riistapäällikkö Petri Vartiainen.

Esimerkiksi minkki ja supikoira saattavat aiheuttaa merkittävää vahinkoa suojeltaville lajeille.

Petri Vartiainen

Suomessa on yli 300 000 metsästäjää, joista Etelä-Savossa noin 17 000. Vartiainen näkee metsästäjät merkittävinä luonnonsuojeluarvojen ylläpitäjinä.

– Esimerkiksi minkki ja supikoira saattavat aiheuttaa merkittävää vahinkoa suojeltaville lajeille. Kukaan muu niitä ei siellä suojeltavilla alueilla pyydä kuin metsästäjät.

– Lainsäädännön lähtökohta on kuitenkin, että kielletty, ellei siellä alueen perustamissäädöksessä sitä sallita, kertoo Vartiainen.