1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Hallitus sopi täydennyksistä budjettiin – lisää rahaa puolustusvoimille ja poliisille

Hallituksen esittämät täydennykset ensi vuoden budjettiin lisäävät valtion nettolainanoton tarvetta noin 203 miljoonalla eurolla.

Hallitus on sopinut täydennyksistä ensi vuoden budjettiin. Lisää rahaa on luvassa muun muassa puolustusvoimille Hawk-hävittäjien uudistamiseen ja poliisille terrorismin torjuntaan.

Hallitus ehdottaa Hawk Mk 51 -hävittäjien uudistamiseksi lasiohjaamokoneiksi ensi vuodelle neljän miljoonan euron määrärahalisäystä. Lisäksi tulevina vuosina puolustusvoimille annetaan oikeus käyttää Hawk-koneiden uudistamiseen vielä 11,2 miljoonaa euroa.

Puolustusvoimien ilmatorjunnan kunnossapitotarpeisiin annetaan jo päätetyn määrärahakehyksen sisällä tilausvaltuutta 40 miljoonan euron edestä.

Poliisin toimintamenoja ehdotetaan lisättäväksi kolmella miljoonalla eurolla terrorismin torjunnan edistämiseksi. Suojelupoliisille halutaan yhdyshenkilö Turkkiin ja poliisin erityisryhmien suorituskykyä halutaan nostaa.

Rahaa myös hissien lisärakentamiseen

Lisää rahaa on luvassa myös hissien lisärakentamiseen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen. Yhteensä edellämainittuihin ehdotetaan viiden miljoonan euron kerta-avustusta.

Teiden kunnossapitoon ehdotetaan 10 miljoonan euron lisäystä. Tämä kohdistetaan seutu- ja kantateiden päällysteiden, kriittisten siltojen ja väylärakenteiden parantamiseen.

Autokannan uudistumista varten hallitus ehdottaa romutuspalkkiokokeiluun kolmea miljoonaa euroa.

Päivystysten karsiminen tuo viiden miljoonan säästöt

Hallituksen laskujen mukaan päivystysjärjestelmän uusiminen vähentää kuntien määrärahatarvetta viidellä miljoonalla eurolla. Vastaavasti sote-uudistuksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin ehdotetaan viiden miljoonan lisäystä.

Hallitus haluaa myös hyvittää tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijolle heidän teostensa yksityistä kopiointia yhteensä 11 miljoonalla eurolla. Kirjastolainoista tekijöille maksettavaa korvausta korotetaan neljällä miljoonalla eurolla.

Lisäksi hallitus esittää Liikennevirastolle 7,4 miljoonan euron valtuutta rakentaa Fennovoiman ydinvoima-alueelle tieyhteys. Fennovoiman on rakennettava ja maksettava tien ensin itse, mutta valtio lupaa maksaa tieosuuden, jos voimala rakennetaan.

Nettolainanoton tarve kasvaa 203 miljoonalla eurolla

Budjettiin esitetään yhteensä lisämäärärahoja 107 miljoonan euron edestä ja vähennyksiä 97 miljoonan euron edestä.

Hallituksen tiedotteen mukaan täydennykset lisäävät valtion nettolainanoton tarvetta yhteensä noin 203 miljoonalla eurolla. Valtio ottaisi näin ollen ensi vuonna nettona lainaa 4,7 miljardia euroa.

Budjetin täydennysesitys annetaan eduskunnalle torstaina. Eduskunta käsittele parhaillaan ensi vuoden varsinaista talousarvioesitystä.