Roima korotus kirjastojen lainauskorvauksiin

Hallitus päätti myös hyvitysmaksujärjestelmän uudistamisen rahoittamisesta.

Hallitus on sopinut täydennyksistä ensi vuoden budjettiin. Hallitus ehdottaa lisäystä tekijöille kirjastolainoista maksettaviin lainauskorvauksiin. Muun muassa kirjailijoiden saamiin korvauksiin korotus olisi reilu, sillä lainauskorvausten määrä kasvaisi nykyisestä 4,2 miljoonasta yli kahdeksaan miljoonaan euroon.

Kulttuuriministeri Pia Viitanen (sd.) on ajanut kirjastojen lainauskorvausten nostamista, sillä ne ovat pitkään olleet Pohjoismaiden pienimpiä. Kirjastomäärärahat sen sijaan pysyvät ennallaan.

Hallitus päätti myös rahoituksesta, jolla uudistetaan hyvitysmaksujärjestelmä. Hallitusohjelman mukaisesti siihen ehdotetaan käytettäväksi 11 miljoonaa euroa. Määrärahalla on tarkoitus hyvittää tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille sitä, että teoksia ja lähioikeuden suojan kohteita kopioidaan yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslaissa säädetyn rajoituksen nojalla.