Hoitajien työvoiman tarvetta voisi mitata yhdenmukaisilla mittareilla

Itä-Suomen yliopiston väitöstutkimuksessa on kehitetty malli, jolla sairaaloiden henkilöstö voitaisiin mitoittaa valtakunnallisesti samalla tavalla.

Kotimaa
Sairaanhoitaja työssä.
Kalevi Rytkölä / Yle

Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty uusi malli hoitotyön henkilöstömitoituksen avuksi. Ensi viikolla tarkastettavassa, terveystieteiden maisteri Nina Fagerholmin väitöstutkimuksessa työvoiman tarvetta esitetään mitattavaksi muun muassa asiakaskäyntien vuosittaisella lukumäärällä, potilaiden hoitoisuudella suhteessa hoitajaresursseihin, hoitajien poissaolopäivillä sekä osastosihteereiden osuudella hoitohenkilöstöstä.

Fagerholmin mukaan nykyisin henkilöstömitoituksessa käytettävät mittarit vaihtelevat sairaaloittain.

– Valtakunnallinen linja olisi tarpeen esimerkiksi tulevien sote-ratkaisujen toimeenpanemisessa. Päätavoitteenahan on saada palvelut kohdalleen eri yksiköissä.

Fagerholm muistuttaa, että hoitajien työn vaativuus ja tehtävänkuvat ovat viime vuosina muuttuneet, kun potilaiden hoitoa on siirretty vuodeosastoilta poliklinikoille.

– Asiakaskäynnit ovat nopeita, eikä potilasta ole montaa päivää aikaa ohjeistaa esimerkiksi kotihoitoon. Se vaatii laaja-alaista osaamista sekä muun muassa uudenlaista vuorovaikutuskykyä. Tilanne näkyy jo nyt siinä, että esimerkiksi lähi- ja lastenhoitajien määrä poliklinikoilla on laskenut suhteessa sairaanhoitajien määrään.

Suomen sairaaloissa hoidetaan vuosittain noin 1,7 miljoonaa potilasta. Avohoitokäyntejä on ollut noin kuusi ja puoli miljoonaa.