1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

KHO: Perussuomalaisten nuoria syrjittiin rahanjaossa

Korkein hallinto-oikeus on palauttanut Perussuomalaiset Nuoret ry:n avustukset vuodelle 2013 uuteen käsittelyyn opetusministeriössä.

Kuva: Yle

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö hylkäsi perussuomalaisten nuorisojärjestön avustushakemuksen vuonna 2013 osaksi väärin perustein.

Perussuomalaisnuoret saivat toimintaansa avustusta huomattavasti haettua vähemmän. Ministeriö on perustellut tuen epäämistä muun muassa sillä, että järjestön näkemysten monikulttuurisuusasioissa on katsottu olevan ristiriidassa nuorisolain arvopohjan kanssa.

Perussuomalaiset Nuoret ry. valitti päätöksestä KHO:een, koska järjestö katsoi tulleensa poliittisesti syrjityksi.

Ministeriö myönsi perussuomalaisille avustusta 20 000 euroa, kun järjestön hakemus oli 55 000 euroa. Esimerkiksi kokoomusnuoret saivat avustusta 650 000 euroa.

KHO:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö yliti päätöstä tehdessään harkintavaltansa. Sen mukaan päätös oli myös lainvastainen.

Avustuspäätös valmisteltiin ministeriössä virkamiestyönä. Kulttuuri- ja urheiluministerinä toimi Paavo Arhinmäki (vas.).

Avustuslinja jatkui samanlaisena tänä vuonna

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki tukipäätöksen myös tänä vuonna samalla linjalla ja suurin piirtein samoin perustein. Perussuomalaisnuorten tuki kasvoi 29 000 euroon ja kokoomusnuoret saivat edelleen lähes 650 000 euroa.

Perussuomalaiset Nuoret ovat valittaneet myös tämänvuotisesta päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Järjestön puheenjohtaja Simon Elo pitää KHO:n tänään antamaa päätöstä poliittisena voittona ja uskoo sen ennakoivan myös tämänvuotisen valituksen ratkaisua.

- Kun tällainen päätös tässä on nyt tehty, niin on hyvin todennäköistä, että samanlainen päätös tulee ensi vuonna koskien sitten tätä vuoden 2014 tukea eli kyllä opteus- ja kulttuuriministeriö on nyt pistänyt itsensä aikamoiseen liriin tällä linjalla, sanoo Elo.

Perussuomalaisnuorten puheenjohtajana ensi vuonna aloittava  Sebastian Tynkkynen näkee opetusministeriön avustuslinjan takana pyrkimyksen sananvapauden rajoittamiseen.

- Ainoastaan valtioissa, joissa demokratia ja sananvapaus ei toteudu, valtio pystyy rahalla ohjaamaan poliittisesti erilaisten toimijoiden mielipiteitä ja tällaisen ei pitäisi Suomessa toteutua missään nimessä, sanoo Tynkkynen.

Tynkkynen pitää KHO:n päätöstä ennakkopäätöksenä siitä, että valtio ei voi jakaa rahaa poliittisiin mielipiteisiin vedoten. Tynkkysen mukaan perussuomalaisten nuorten kanta on, että koko rahanjako poliittisille nuorisojärjestöille olisi pantava uusiksi.

- Meidän mielestämme on väärin, että jättisummia jaetaan poliittisille nuorisojärjestöille, jotka jo saavat tukea puolueelta ja hakevat kunniltakin tukea ja niin edespäin. Tuet pitäisi puolittaa ja sen lisäksi ne pitäisi jakaa oikeudenmukaisesti. Me ajattelemme niin, että itse nuorisotoimintaan yleisesti pitäisi jäädä enemmän rahaa ja näillä poliittisilla nuorisojärjestöillä on kyllä omat kanavansa saada rahoitusta, sanoo Tynkkynen.