Yle huomioi lapset ja nuoret eettisissä linjauksissaan

Yle on laatinut uusia linjauksia, jotka täsmentävät aiempia lapsia ja nuoria koskevia eettisiä ohjeita. "Haluamme vahvistaa lasten ja nuorten sananvapautta mediassa", Ylen Riitta Pihlajamäki sanoo.

media

Yle on laatinut linjaukset lasten ja nuorten huomioon ottamisesta sisällöissään.

Linjaukset on tarkoitettu kaikille Ylen sisällöntekijöille ja yhteistyökumppaneille, ja ne koskevat paitsi lapsille ja nuorille suunnattuja sisältöjä myös muita Ylen toimintoja, kuten uutisia ja sosiaalista mediaa.

Linjausten on tarkoitus vahvistaa Ylen panostusta journalismin laatuun ja etiikkaan. Tätä säätelevät jo ennestään Ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet sekä Journalistin ohjeet.

Uudet linjaukset korostavat lasten oikeutta olla lapsia. Yle huomioi lapset ja nuoret sekä median kuluttajina että sisällöissä, esimerkiksi haastateltavina.

– Haluamme vahvistaa lasten ja nuorten sananvapautta mediassa. Samalla kannamme vastuuta siitä, että heidän yksityisyydensuojaansa kunnioitetaan ja että nuoret päähenkilöt osaavat varautua ohjelmia mahdollisesti seuraavaan julkisuuteen, Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö Riitta Pihlajamäki sanoo tiedotteessa.

Yle myös linjaa haastateltavien ikärajoja ja nimen julkaisemista arkaluontoisten asioiden yhteydessä. Keskeisiin toimituksiin on nimetty vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on huolehtia lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisesta Ylen ohjelmissa.

Yle kehittää toimintaansa yhdessä lasten ja nuorten kanssa ottamalla heidät entistä paremmin huomioon, Pihlajamäki kertoo.