1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Ihmisoikeusprofessori eri mieltä Päivi Räsäsen kanssa: Sukupuolineutraali avioliittolaki ei kaadu YK:n julistukseen

Ihmisoikeusprofessori Martin Scheinin on sisäministeri Päivi Räsäsen kanssa eri linjoilla sukupuolineutraalista avioliittolaista. Scheininin näkemyksen mukaan lakialoitetta ei voida torjua vetoamalla YK:n ihmisoikeusjulistukseen.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Si­­sä­­mi­­nis­­te­­ri ja kris­­til­­lis­­de­­mo­k­raat­­tien pu­­heen­­joh­­ta­­ja Päi­­vi Rä­­sä­­nen on perustellut puolueensa kielteistä kan­taa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien avio­liit­toi­hin YK:n ih­mis­oi­keuk­sien ju­lis­tuk­sel­la vuo­del­ta 1948.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen 16. artikla. 1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen. 2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta. 3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

Räsänen kertoi asiasta Radio Helsingin haastattelussa 19. marraskuuta.

Sisäministeri sanoi haastattelussa YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa puhuttavan yksioikoisesti siitä, että miehellä ja naisella on oikeus solmia keskenään avioliitto.

Hel­sin­gin Ta­sa­val­ta-oh­jel­man juontaja Vil­­le Blå­­fiel­­d kertoi ohjelmassa tulkitsevansa julistusta eri tavalla kuin Räsänen.

Räsänen täsmensi kantaansa uudelleen sanomalla, että on täysin vakuuttunut julistuksen tarkoittavan nimenomaan liittoa naisen ja miehen välillä.

Scheinin: Ei estettä avioliiton käsitteen laajentamiselle

Ihmisoikeusprofessorina European University Institutessa Italiassa työskentelevä Martin Scheinin ei katso, että YK:n ihmisoikeuksien julistus olisi sukupuolineutraalia avioliittolakia vastaan.

– Ihmisoikeuksien julistus ja myöhemmät ihmisoikeussopimukset turvaavat oikeuden solmia avioliitto. Tekstit on kirjoitettu siten, että ne korostavat avioliiton vapaaehtoisuutta, osapuolten täysi-ikäisyyttä ja sukupuolten tasa-arvoa, sanoo Scheinin.

Hänen mielestään se, että teksti korostaa nimenomaan miehen ja naisen välistä liittoa on sen ajan hengen mukainen, jolloin teksti on kirjoitettu.

Ihmisoikeusjulistuksesta ei seuraa mitään kieltoa tai estettä laajentaa avioliiton käsite koskemaan myös kahta samaa sukupuolta olevaa henkilöä.

Martin Scheinin

Ajatuksena muotoiluissa on Scheinin mukaan ollut ilmaista torjuva kanta moniavioisuuteen ja tyttärien naittamiseen lapsena, tahdonvastaisesti tai myötäjäisiä vastaan.

– Muotoilut on laadittu ensi sijassa naisten tasa-arvon näkökulmasta, korostaa Scheinin.

Ihmisoikeusprofessori jatkaa, etteivät tekstit toisaalta ota kantaa sukupuolineutraalia avioliittolakia vastaan.

– Ihmisoikeusjulistuksesta tai ihmisoikeussopimuksista ei seuraa mitään kieltoa tai estettä laajentaa avioliiton käsite koskemaan myös kahta samaa sukupuolta olevaa henkilöä, korostaa Scheinin.

Scheinin näkee, että ihmisoikeuksien julistus puolustaa sukupuolineutraalia avioliittolakia asettumalla syrjintää vastaan.

– Toisaalta samoista teksteistä seuraa myös sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kielto. Valtioiden tulee joko tunnustaa samaa sukupuolta olevien oikeus solmia avioliitto tai muutoin luoda järjestely, jossa heidän välinen liittonsa on täysin tasaveroinen avioliiton kanssa, sanoo Scheinin.

Martin Scheinin on aiemmin työskennellyt mm. Åbo Akademin valtio-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professorina ja Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutin johtajana.