Mitä yhteistä on Espanjalla, Argentiinalla ja Etelä-Afrikalla? – homoilla ja lesboilla oikeus avioliittoon

Samaa sukupuolta olevat voivat ensi vuoden alusta mennä naimisiin 19 maassa. Pohjoismaista sukupuolineutraali avioliitto on mahdollinen kaikissa muissa paitsi Suomessa, EU-maista yhdeksässä maassa 28:sta.

Ulkomaat
Kartta maista, joissa sukupuolineutraali avioliitto hyväksytty.
Yle Uutisgrafiikka
Hollannin lippu

Hollanti oli sukupuolineutraalin avioliiton pioneeri maailmassa. Samaa sukupuolta olevat ovat voineet solmia avioliiton huhtikuun 2001 alusta lähtien. Pariskunnat voivat myös adoptoida lapsen yhdessä.

Belgian lippu

Naapurimaa Belgia seurasi avioliittolainsäädännön muutoksella Hollannin perässä vuonna 2003. Myöhemmin samaa sukupuolta olevat parit saivat myös adoptio-oikeuden.

Espanjan lippu

Espanjassa laki säädettiin vuonna 2005 kansalaisten enemmistön tuella, katolisen kirkon vastarinnasta huolimatta. Samaa sukupuolta oleva aviopari voi myös adoptoida lapsen yhdessä.

Kanadan lippu

Parlamentti hyväksyi vuonna 2005 lain, jossa avioliitto määriteltiin sukupuolineutraalisti. Samaa sukupuolta olevilla pareilla on myös adoptio-oikeus.

Etelä-Afrikan lippu

Etelä-Afrikan perustuslakituomioistuin linjasi vuonna 2005, että avioitumisen kieltäminen samaa sukupuolta olevilta on perustuslain vastaista. Parlamentti teki seuraavana vuonna Etelä-Afrikasta mantereen ensimmäisen maan, jonka avioliittolaki on sukupuolineutraali. Pariskunnilla on myös adoptio-oikeus.

Norjan lippu

Norjassa parlamentti hyväksyisukupuolineutraalin avioliittolain vuonna 2008 ja laki astui voimaan seuraavan vuoden alusta. Aiemmin samaa sukupuolta olevat olivat voineet rekisteröidä parisuhteensa. Samaa sukupuolta olevalla avioparilla on oikeus adoptoida yhdessä. Norjan kirkko ei voi tällä hetkellä laillisesti vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Ruotsin lippu

Ruotsissa parlamentin suuri enemmistö äänesti sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta huhtikuussa 2009. Laki tuli voimaan toukokuun 2009 alussa ja korvasi aiemman lain parisuhteen rekisteröinnistä. Puolisot voivat myös adoptoida yhdessä. Ruotsissa kirkko salli samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimisen lokakuussa 2009.

Portugalin lippu

Portugalissa parlamentin säätämä uusi avioliittolaki tuli voimaan kesällä 2010 sen jälkeen kun maan perustuslakituomioistuin oli todennut sen perustuslain mukaiseksi. Perheen ulkopuolinen adoptio ei ole kuitenkaan samaa sukupuolta oleville pareille mahdollista.

Islannin lippu

Islannissa parlamentti hyväksyi avioliittolain uudistuksen yksimielisesti vuonna 2010. Aviopuolisot voivat myös adoptoida yhdessä. Islannin evankelis-luterilainen kirkko hyväksyy samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen.

Argentiinan lippu

Argentiinasta tuli vuonna 2010 ensimmäinen Latinalaisen Amerikan maa, joka salli samaa sukupuolta olevien vihkimisen. Pareilla on myös adoptio-oikeus.

Tanskan lippu

Tanskassa samaa sukupuolta olevat ovat saaneet mennä naimisiin kesäkuusta 2012. Oikeus parisuhteen rekisteröintiin oli ollut sitä ennen voimassa jo parikymmentä vuotta. Avioparit voivat sukupuolesta riippumatta adoptoida yhdessä lapsen. Tanskan evankelis-luterilainen kirkko hyväksyy samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen.

Brasilian lippu

Brasiliassa oikeuslaitosta valvova kansallinen oikeusneuvosto linjasi vuonna 2013, että samaa sukupuolta olevia pareja ei voida kohdella epätasa-arvoisesti avioliittolupia myönnettäessä, vaan maistraattien on pyydettäessä kirjattava rekisteröity parisuhde avioliitoksi. Tätä ennen 14 Brasilian 27 osavaltiosta oli laillistanut samaa sukupuolta olevien avioliiton. Liittovaltion kongressissa lakihanke on tyssännyt uskonnollisten konservatiivien vastustukseen.

Ranskan lippu

Ranskassa kansalliskokous hyväksyi sukupuolineutraalin avioliiton huhtikuussa 2013. Samaa sukupuolta olevat avioparit voivat adoptoida lapsen yhdessä.

Uruguayn lippu

Uruguayssa samaa sukupuolta olevat saivat oikeuden avioliittoon elokuussa 2013. Rekisteröidyissä parisuhteissa elävillä on ollut adoptio-oikeus jo vuodesta 2009.

Uuden Seelannin lippu

Uuden-Seelannin parlamentti hyväksyi lain huhtikuussa 2013. Aviopareilla on myös oikeus yhteiseen adoptioon.

Britannian lippu

Englannissa ja Walesissa samaa sukupuolta olevat ovat voineet avioitua maaliskuusta 2014 lähtien. Skotlannissa laki tulee voimaan joulukuussa 2014. Pohjois-Irlannissa sukupuolineutraali avioliitto ei ole mahdollinen, mutta rekisteröidyssä parisuhteessa elävillä on oikeus perheen ulkopuoliseen adoptioon. Englannissa ja Walesissa adoptio-oikeus samaa sukupuolta olevilla pareilla on ollut vuodesta 2006 ja Skotlannissa vuodesta 2009.

Luxemburgin lippu

Parlamentti hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain kesäkuussa 2014. Laki astuu voimaan vuoden 2015 alusta ja sisältää myös täydetadoptio-oikeudet.

Suomen eduskunta hyväksyi sukupuolineutraalin avioliittolain joulukuussa 2014, ja Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti lain helmikuussa 2015. Lain on määrä tulla voimaan maaliskuussa 2017. Laki mahdollistaa muun muassa samaa sukupuolta olevien parien avioliiton sekä adoptio-oikeuden. Ennen lain voimaantuloa eduskunnan on hyväksyttävä lukuisia muutoksia muuhun avioliittoon kytkeytyvään lainsäädäntöön.

 

Slovenian parlamentti hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot äänestyksessä maaliskuussa 2015 äänin 51-28. Samalla sallitaan puolisoille yhteinen adoptio. Lain vastustajat ovat vedonneet Slovenian korkeimpaan oikeuteen, jotta laista järjestettäisiin kansanäänestys. Vuonna 2012 Sloveniassa järjestettiin kansanäänestys vastaavanlaisesta lakihankkeesta, ja tuolloin noin 55 prosenttia äänestäjistä torjui lakihankkeen.

Sukupuolineutraali avioliitto mahdollinen osassa maata

Yhdysvaltojen lippu

Yksittäiset osavaltiot voivat sallia samaa sukupuolta olevien avioliitot. Ensimmäisenä näin teki itärannikon Massachusetts vuonna 2004. Samaa sukupuolta olevien liitot olivat lokakuussa 2014 laillisia 19 osavaltiossa ja pääkaupungissa, Columbian piirikunnassa. Lokakuussa Yhdysvaltain korkein oikeus päätti jättää useiden osavaltioiden liitoista tekemät valitukset käsittelemättä. Päätös on johtanut siihen, että myös näiden osavaltioiden on ollut sallittava sukupuolineutraalit liitot ja osavaltioiden määrä onkin noussut toukokuuhun 2015 mennessä 37:ään. Monissa osavaltiossa on sallittu myös perheen ulkopuolinen adoptio.

Meksikon lippu

Sukupuolineutraalit avioliitot sallittiin vuonna 2010 pääkaupungissa Mexicossa ja myöhemmin samana vuonna korkein oikeus linjasi, että pääkaupungissa solmitut liitot ovat lainvoimaisia koko maassa. Pääkaupungissa pareille sallittiin myös perheen ulkopuolinen adoptio. Samaa sukupuolta olevien avioliitot sallittiin myöhemmin myös Quintana Roon ja Coahuilan osavaltioissa.

Moni eurooppalainen maa sallii rekisteröidyn parisuhteen

Moni Euroopan maa ei ole säätänyt lakia sukupuolineutraalista avioliitosta, mutta sallii kuitenkin samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinnin.

Euroopan maista tällaisia ovat Saksa, Itävalta, Sveitsi, Irlanti, Liechtenstein, Tšekin tasavalta, Unkari, Kroatia, Malta, Andorra ja Viro, jossa laki tulee voimaan vuoden 2016 alusta.

Päivitetty 20.5. tietoja Suomen, Slovenian ja Yhdysvaltain osalta.
Heikki Heiskanen, Yle