1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tuijan ja Nadjan oikeus lisätöihin ratkeaa parin viikon kuluttua

Vastentahtoisesta osa-aikaisuudesta on haettu oikeudessa tuhansien eurojen korvauksia. Työnantaja vetoaa liikkeenjohtovaltaan.

Kotimaan uutiset
Kaupan kassa.
Vähittäiskauppa kasvoi heinäkuussa.Jyrki Lyytikkä / Yle

Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari pohtii parhaillaan, onko kahdella pitkäaikaisella, osa-aikatyötä tekevällä marketin kassalla oikeus saada korvausta siitä, että tavarataloihin on palkattu kymmeniä uusia kassamyyjiä tarjoamatta heille lisää sopimustyötä.

Pirkkalan ja Lielahden kahden kassamyyjän edustajana käräjäoikeudessa on ollut Palvelualojen ammattiliiton lakimies Arja Pohjola. Hän sanoo, että PAM on lähtenyt ajamaan juttua, koska vastentahtoisen osa-aikaisuuden ongelma on kaupan alalla huolestuttavan yleinen.

Työntekijäpuolen lakimiehen näkemys on, että asiassa on kyse yksinkertaisesti työsopimuslain noudattamisesta.

– Lain viidennen luvun toinen pykälä on selkeä. Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätöitä osa-aikaisille työntekijöilleen ennen uusien työntekijöiden palkkaamista. Haluamme vain, että tämä oikeus toteutuu tässä tapauksessa. Toivomme myös, että tämä auttaa osa-aika-aikaisten asemaa ja lisätyöoikeuden saamista yleisemminkin.

Oikeusistunnossa Pohjola esitti näkemyksenään, että jo palveluksessa olevilla on etusija lisätöihin. Lisäksi työnantajalla on hänen mukaansa näyttötaakka siitä, ettei lisätyötä ja mahdollista kokoaikaistamista ollut mahdollista yhdessäkään tapauksessa tehdä.

Työnantaja vetoaa liikkeenjohtovaltaan

K-Citymarketia oikeudessa edustanut asianajaja Minna Saarelainen vetosi vuonna 2005 tehtyyn sopimukseen, jolla työsopimuslain pykälää tarkennettiin. Sopimus otettiin mukaan myös kaupan alan työsopimukseen lisäpöytäkirjana.

Saarelainen piti epäollennaisena kysymystä, olisiko oikeudessa kantajana oleville työntekijöille voitu tarjota lisätyötä ja katsoi, että työntekijöiden vaatimukset tulee hylätä toteeennäyttämättöminä.

Minna Saarelainen mukaan olennaista on työnantajan liikkeenjohtovalta.

– Työnantajalla on yksin ja yksipuolinen oikeus päättää, millä tasoitusjaksolla toimitaan. Samoin on oikeus päättää työvoiman määrästä ja sijoittelusta, Saarelainen sanoi oikeuden istunnossa.

Saarelaisen mielestä työnantajan oikeutta on kavennettu työsopimuslaissa. Työnantajan on selvitettävä mahdollisuutta tarjota lisätöitä, mutta ei sitä velvoiteta lisäämään osa-aikaisten työaikaa, jos se ei ole mahdollista.

Käsiparien määrä ratkaisee

Myös liiketoimintatarpeet voidaan Saarelaisen näkemyksen mukaan ottaa huomioon lisätyön tarjoamisessa. On otettava huomioon kannattavuus, asiakasvirrat ja asiakastyytyväisyys.

– Citymarketin kaltaisessa yrityksessä käsiparit ratkaisevat. Siellä on jatkuva tarve osa-aikaiselle työlle.

Minna Saarelainen korosti oikeudenkäynnissä myös työntekijöiden tasapuolista kohtelua.

– Kenelläkään ei ole etuoikeutta lisätyöhön. Riittää, että tieto tarjolla olevasta lisätyöstä tuodaan työntekijöiden tietoon.

Citymarketin kantana on, että koska alan vaihtuvuus on suuri, joudutaan myös jatkuvasti rekrytoimaan uusia kassoja eikä kaikkia tunteja voi jakaa vanhoille työntekijöille.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio annaetaan 3. joulukuuta. Todennäköisesti siitä myös valitetaan.

Lue seuraavaksi