1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Koulujen alkamisaikaa halutaan siirtää aamukahdeksasta myöhemmäksi

Oppilaille, opettajille ja vanhemmille tehdyssä, koulujen tulevaisuutta pohtivassa kyselyssä nousi esiin, että monen mielestä aamukahdeksan on liian aikainen koulujen alkamisaika. Kysely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Tulevaisuuden peruskoulu -hanketta, jossa mukana olevan työryhmän mielestä koulupäivän ei pitäisi alkaa ennen aamuyhdeksää.

Kotimaan uutiset
Koulupulpetti.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kysynyt vanhemmilta, oppilailta ja opettajilta, mikä nykyisessä koulujärjestelmässä on hyvää ja mikä voisi olla paremmin. Tulevaisuuden peruskoulussa huolettaa se, että koulut erilaistuvat.

– Iso huoli on koulutussegregaatio eli se, että koulut erilaistuvat eikä lähikouluissa saa yhtä tasa-arvoista opetusta, opetusneuvos Najat Ouakrim-Soivio kertoo.

Kyselyyn vastasi lähes 7 000 oppilasta, vanhempaa ja opettajaa.Lähes puolet kyselyyn vastanneista oli oppilaiden huoltajia. Kouluasioista kysyttiin syksyn aikana laajassa verkkokyselyssä.

Tarkoituksena oli selvittää, missä jamassa perusopetus on ja miksi oppimistulokset ovat heikenneet. Myös keinoja kouluviihtyvyyden ja motivaation parantamiseen etsittiin.

Tukea tarvitaan sosiaalisissa taidoissa

Kaikkiaan kyselystä nousee Ouakrim-Soivion mukaan myönteisempi kuva koulumaailmasta kuin ennakkoon oletettiin.

Yksi konkreettinen ehdotus, joka kyselyssä ja ministeriön asiantuntijatyöryhmässä nousi esille, on koulujen liian varhainen alkamisaika. Työryhmän mielestä koulupäivän ei pitäisi alkaa ennen aamyhdeksää. Samoilla linjoilla ovat kyselyyn vastanneet.

Postmodernissa yhteiskunnassa voitaisiin ajatella, että koulu ei alkaisikaan kahdeksalta.

Najat Ouakrim-Soivio

– Meillä yhä edelleen perusopetus alkaa usein kahdeksalta, joka on agraariyhteiskunnan jäänne. Nyt postmodernissa yhteiskunnassa voitaisiin ajatella, että koulu ei alkaisikaan kahdeksalta. Toisaalta jotkut oppilaat joutuvat lähtemään hirveän aikaisin, jotta he ovat kahdeksalta koulussa. Tämä sellainen kohta, jossa yksittäiset koulut ja opetuksen järjestäjät joutuvat miettimään, mikä voisi olla sen alueen oppilaille mielekkäin koulunaloitusaika, Ouakrim-Soivio pohtii.

Toinen iso asia on, että koulussa pitäisi tukea entistä enemmän myös sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja. Pelkkä PISA-tutkimuksissa ja muissa vertailuissa pärjääminen ei riitä.

– Vuorovaikutustaidot ovat aivan kärjessä siinä, mitä kouluihin toivottaisiin lisää, Ouakrim-Soivio sanoo.

Ministeriön Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeeen maakuntakierros alkoi torstaina Oulusta.

Lue seuraavaksi