Siviilivihkimisten suosio ohittanee pian kirkolliset vihkimiset

Suomessa viime vuonna solmituista avioliitoista puolet oli kirkollisia vihkimisiä. Siviilivihkimisten suosio on noussut vuosien 2010–2013 välillä 43,7 prosentista 49,4 prosenttiin.

Kotimaa

Kirkollisten vihkimisten suosio näyttäisi olevan hiipumassa. Suomessa solmittiin viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 25 119 avioliittoa, joista kirkollisia vihkimisiä oli 12 560 ja siviilivihkimisiä 12 409.

Kirkollisten vihkimisten eli evankelis-luterilaisessa kirkossa, ortodoksisessa kirkossa tai rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa solmittujen avioliittojen määrä oli viime vuonna 50 prosenttia ja siviilivihkimisten osuus 49,4 prosenttia.

Niin sanottuja tuntemattomia avioliittoja eli vihkimisiä, joista ei tiedä olivatko ne kirkollisia vai siviilivihkimisiä, solmittiin yhteensä 150. Vaikka nämä kaikki 150 avioliittoa olisivat kirkollisia vihkimisiä, olisi kirkollisten vihkimisten osuus silti laskussa.

Sekä avioliittojen määrä että kirkollisten vihkimisten osuus laski vuosien 2012 ja 2013 välillä.

Lakivaliokunnan mietinnön (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa solmittiin kaksi vuotta siten lähes 29 000 avioliittoa, joista kirkollisia vihkimisiä oli hieman yli puolet eli 51,7 prosenttia. Vuonna 2010 niiden osuus oli vielä 56 prosenttia. Evankelis-luterilaisen kirkon tilastojen mukaan sen vihkimisten määrä on ollut laskussa jo vuosia.

Samaan aikaan siviilivihkimisten osuus on noussut vuosien 2010–2013 aikana 43,7 prosentista 49,4 prosenttiin.